Strategaeth Gwastraff

Beth yw'r camau nesaf inni?

Yr amserlen fwyaf tebygol ar gyfer cyflwyno’r gwasanaethau ailgylchu newydd fydd Hydref 2019, ond byddwn yn rhoi gwybod i gartrefi ynghylch unrhyw ddatblygiadau.

Cyn i’r newidiadau ddod i rym, bydd hefyd digon o gyfathrebu gan y Cyngor ynglŷn â’r dulliau newydd o ailgylchu, fel bod pawb yn deall  yn iawn sut y bydd y trefniadau yn eu heffeithio.

Mae dwy eitem o’r Adolygiad Gwasanaethau Gwastraff wedi’u gweithredu’n barod:


 

ID: 2265, adolygwyd 13/06/2022