Strategaeth Gwastraff

Gweithio gyda'n gilydd

Ond ni fedrwn gyflawni hyn ein hunain.

I wneud hyn mae arnom ni angen bod pawb yn arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu. Bydd yn effeithio ar bob un ohonom o'n:   

  • penderfyniadau ynglŷn â phrynu;
  • i'r modd yr ydym yn defnyddio cynhyrchion ac eitemau;
  • pryd yr ydym yn dewis cael gwared â hwy;
  • a'r modd yr ydym yn gwahanu ein gwastraff ar gyfer casglu ac ailgylchu neu waredu.  

 Felly, os gwelwch yn dda, wnewch chi Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu dros Sir Benfro

Manylion Cyswllt:

Ffôn: Canolfan Gyswllt: 01437 764551
E-bost:wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2266, adolygwyd 27/03/2023