Strategaeth Gwastraff

Gweithio gyda'n gilydd

Ond ni fedrwn gyflawni hyn ein hunain.

I wneud hyn mae arnom ni angen bod pawb yn arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu. Bydd yn effeithio ar bob un ohonom o'n:   

  • penderfyniadau ynglŷn â phrynu;
  • i'r modd yr ydym yn defnyddio cynhyrchion ac eitemau;
  • pryd yr ydym yn dewis cael gwared â hwy;
  • a'r modd yr ydym yn gwahanu ein gwastraff ar gyfer casglu ac ailgylchu neu waredu.  

 Felly, os gwelwch yn dda, wnewch chi 

Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu dros Sir Benfro

*Gwastraff trefol yw'r gwastraff y mae'r Cyngor Sir yn gyfrifol am ei gasglu a chael gwared ag ef.  Mae'n cynnwys yn bennaf gwastraff o gartrefi, gwastraff o safleoedd masnach y mae'r Cyngor yn ei gasglu, sbwriel a phethau wedi'u sgubo oddi ar yr heol.

**GTP - Gwastraff Trefol Pydradwy - math o wastraff yw hwn a ddaw'n wreiddiol fel arfer o blanhigion neu anifeiliaid, y gall organebau byw eraill ei bydru.

 

Manylion Cyswllt:
Ffôn: Canolfan Gyswllt: 01437 764551
E-bost: wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk
Ffacs: 01437 776368

ID: 2266, adolygwyd 24/01/2018