Strategaeth Gwastraff

Gwelliannau yn y Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Yn dilyn adolygiad o'n gwasanaethau, y gwastraff sy'n codi a lledaeniad y boblogaeth yn Sir Benfro, mae'r prif newidiadau yn y gwasanaethau fel a ganlyn:   

  • Ar ddechrau 2012 cafodd ein fflyd gerbydau ei disodli gan gerbydau deulif (Un cerbyd yn casglu gwastraff mewn bagiau du a gwydr, a cherbyd arall yn casglu bagiau oren a bwyd).
  • Mae casgliadau gwastraff bwyd ar gael ar gyfer pob aelwyd
  • Mae casgliadau gwydr ar gael ar gyfer pob aelwyd
  • Rydym wedi rhoi cychwyn ar wasanaeth pythefnosol ar wahân ar gyfer casglu gwastraff gwyrdd yr ydym yn codi tâl amdano.
  • Rydym wedi datblygu cyfleusterau swmpuso mewn rhai depos neilltuol a safleoedd CA ac mewn lleoliadau trosglwyddo gwastraff eraill er mwyn lleihau'r amser di-fynd mewn perthynas â thipio.
  • Bydd y casgliadau gwydr a gwastraff gweddilliol yn digwydd bob pythefnos a bydd y bagiau oren a'r gwastraff bwyd yn cael eu casglu bob wythnos.
  • Rydym wedi adolygu darpariaeth y safleoedd DEWCH ledled y Sir. Yn y rhan fwyaf o'r safleoedd rydym wedi dechrau defnyddio biniau ar olwynion mewn amgaeadau pwrpasol sy'n golygu y gall y fflyd cerbydau gwastraff ac ailgylchu fynd yno i gasglu'r gwastraff.
  • Trwy weithio'n rhanbarthol rydym wedi ceisio sicrhau y ceir cyfleoedd i gaffael nwyddau a gwasanaethau mewn modd mwy effeithlon, a byddwn yn parhau i wneud hynny.
  • Mae Cyngor Sir Penfro wedi dod i gytundeb Contract 13 blynedd gyda chanolfan Canolbarth Cymru, sy'n cynnwys Powys a Cheredigion, er mwyn Treulio'n Anaerobig, y gwastraff bwyd sy'n cael ei gasglu. Rydym wedi gallu defnyddio rhywfaint o gyllid Llywodraeth Cymru i dalu am brosesu'r gwastraff bwyd
  • Mae Cyngor Sir Penfro wedi dod i gytundeb Contract Rhanbarthol â Chyngor Ceredigion er mwyn prosesu gwastraff gweddilliol a'i droi yn Danwydd yn Deillio o Sbwriel (RDF) i'w allforio i Sweden lle mae'r gwastraff yn cael ei waredu am bris is, trwy ddefnyddio technoleg Gwres a Phŵer Cyfunedig (CHP) i echdynnu ynni.
ID: 2264, adolygwyd 24/01/2018