Strategaeth Gwastraff

Pa mor dda ydym ni'n perfformio?

Pa mor dda ydym ni'n perfformio?

Perfformiad Cyngor Sir Penfro

Cyflawnedig

2013/14

Cyflawnedig

2014/15

Lefelau o baratoi ar gyfer ailddefnyddio ac ailgylchu/compostio (neu Dreuliad Anerobig) ar gyfer gwastraff trefol.

60.33%

65.39%

GTP (Gwastraff Trefol Pydradwy) wedi'i Dirlenwi

13,543 tunnell

7,091 tunnell

 

Er bod cyflawni hyn yn glodwiw gallwn weld bod llawer eto i'w wneud os ydym yn mynd i barhau gyda'r tueddiadau hyn a chyflawni targedau 2019/20 ac ymlaen.

 

Os byddwn yn parhau i ailgylchu'r un ganran yn 2019/20 ag y gwnaethom yn 2013/14 byddem yn methu'r targed statudol o 64% o 3.7% sy'n gyfwerth ag oddeutu 2,500 o dunelli.

Gallai hyn ddod â chosb ariannol o:

2,500 tunnell x £200/y dunnell = £500,000

ID: 2262, adolygwyd 24/01/2018