Strategaeth Gwastraff

Pa mor dda ydym ni'n perfformio?

 

Perfformiad Cyngor Sir Penfro

Cyflawnedig

2018/19

Cyflawnedig

2019/20

Lefelau o baratoi ar gyfer ailddefnyddio ac ailgylchu/compostio (neu Dreuliad Anerobig) ar gyfer gwastraff trefol.

55.6%

71.7%

GTP (Gwastraff Trefol Pydradwy) wedi'i Dirlenwi

8078 tunnell

2,985 tunnell

Er bod cyflawni hyn yn glodwiw gallwn weld bod llawer eto i'w wneud os ydym yn mynd i barhau gyda'r tueddiadau hyn a chyflawni targedau 2019/20 ac ymlaen.

Bydd y Cyngor yn wynebu cosb ariannol o £200/tunnell os yw’n methu â chyrraedd y targedau ailgylchu.

Byddai i hynny oblygiadau difrifol i’r Cyngor. Byddai methu â chyrraedd y targed ailgylchu o ddim ond 1% yn cyfateb i oddeutu 700 tunnell.

 

Gallai hyn ddod â chosb ariannol o: 700 tunnell x £200/y dunnell = £140,000

ID: 2262, adolygwyd 27/03/2023