Strategaeth Toiledau Lleol

Proses adolygu

Byddwn ni'n paratoi adroddiad dros dro o gynnydd ddwy flynedd ar ôl cyhoeddi'r strategaeth a chyhoeddi hyn o fewn chwe mis – erbyn 30 Tachwedd 2025.

Byddwn ni'n adolygu'r strategaeth ar ôl pob etholiad Llywodraeth Leol ac yn cyhoeddi'r adolygiad hwn o fewn blwyddyn i'r etholiad - yr adolygiad nesaf i ddod i law erbyn mis Mai 2028.

ID: 10281, adolygwyd 22/06/2023