Strategaeth Toiledau Lleol

Strategaeth Toiledau Lleol Atodiadau

Atodiad A – Rhestr o doiledau cyhoeddus traddodiadol a reolir ac a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro

Abercastell

Cod post: SA62 5HJ
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau agor yr Haf*: O'r wawr tan hwyr
Oriau agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 tachwedd tan ganol Chwefror, ar agor dros gyfnod gwyliau'r Nadolig
Talu i ddefnyddio: Nac oes

 

Abereiddi

Cod Post: SA62 6DT
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf*: O’r wawr tan hwyr
Oriau Agor y Gaeaf*: O’r wawr tan hwyr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Amorth Ddwyrain

Cod post: SA67 8NN
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Summer Opening*: O’r wawr tan hwyr
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Amroth Orllewin

Cod post: SA67 8NE
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf*: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Angle, Traeth Angle Orllewin

Cod post: SA71 5BE
Anabl: 
Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: 
Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 
O’r wawr tan hwyr
Oriau Agor y Gaeaf*: 
O’r wawr tan hwyr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Bosherston

Cod post: SA71 5DN
Anabl: 
Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr

Oriau Agor y Gaeaf* 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Aber Llydan, MP i'r Gogledd

Cod post: SA62 3JJ
Anabl: 
Oes
Cyfleusterau newid babanod: 
Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 
24 awr

Oriau Agor y Gaeaf*Ar gau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Aber Llydan, MP i'r De

Cod post: SA62 3JR
Anabl: 
Oes
Cyfleusterau newid babanod: 
Oes
Oriau Agor yr Haf: 
07:00 - 21:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 
07:00 - 18:00

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Burton, MP Jolly Sailor 

Cod post: SA73 1NX
Anabl: 
Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: O’r wawr tan hwyr
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio Nac oes

 

Caeriw

Cod post: SA70 8SP
Anabl: 
Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio Nac oes

 

Cilgerran, Safle Picnic

Cod post: SA43 2SS
AnablOes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Creswell Quay

Cod post: SA68 0TE
AnablOes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Cwm yr Eglwys

Cod post: SA42 0SN
Anabl
Oes
Cyfleusterau newid babanod: 
Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 
24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 
Ar gau o 1 Tachwedd tan ganol Chwefror, ar agor dros gyfnod gwyliau’r Nadolig

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Dale

Cod post: SA62 3RJ
Anabl
Oes
Cyfleusterau newid babanod: 
Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 
24 awr

Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Felindre Farchog (Cefnffyrdd)

Cod post: SA41 3UU
Anabl
Oes
Cyfleusterau newid babanod: 
Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 
24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 
24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Abergwaun, Cwm

Cod post: SA65 9NB
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Fishguard, Ffordd yr efail

Cod post: SA65 9AR
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 06:00 - 22:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 06:00 - 19:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Abergwaun, West Street

Cod post: SA65 9NL
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 06:00 - 19:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 06:00 - 19:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Freshwater East

Cod post: SA71 5LN
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Wdig, Parrog MP

Cod post: SA64 0DE
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Hwlffordd, Castle Lake MP

Cod post: SA61 2DT
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 19:30
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 19:30

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Hwlffordd MP Aml-lawr (darpariaeth dros dro a ddarperir ar hyn o bryd)

Cod post: SA61 2LJ
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 19:30
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 19:30

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Johnston, Popehill (Cefnffyrdd)

Cod post: SA62 3NX
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Cilgeti, Ganolfan Groeso

Cod post: SA68 0YA
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 06:30 - 19:30
Oriau Agor y Gaeaf*: 06:30 - 19:30

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Treletert

Cod post: SA62 5SB
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Aber Bach

Cod post: SA62 3UG
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Llanstadwell, Hazelbeach

Cod post: SA73 1EG
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Maenclochog

Cod post: SA66 7LE
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Traeth Manorbyr

Cod post: SA70 7SY
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Marloes 

Cod post: SA62 3AZ
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Aberdaugleddau, Market Square

Cod post: SA73 2AE
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Aberdaugleddau, The Rath

Cod post: SA73 2QA
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 30 Medi tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Moylegrove

Cod post: SA43 3BW
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Arberth, MP Town Moor

Cod post: SA67 7AG
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Nanhyfer

Cod post: SA42 0NB
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Niwgwl, MP Canolog

Cod post: SA62 6AS
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Niwgwl , Pebbles MP

Cod post: SA62 6AR
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Trefdraeth, Long Street MP

Cod post: SA42 0TJ
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Trefdraeth Parrog, MP

Cod post: SA42 0RP
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Trefdraeth, Traeth Mawr

Cod post: SA42 0NR
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: O’r wawr tan hwyr
Oriau Agor y Gaeaf*: O’r wawr tan hwyr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Neyland Marina

Cod post: SA73 1PY
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 19:30
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 19:30

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Nolton Haven

Cod post: SA62 3NH
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 Tachwedd tan ganol Chwefror, ar agor dros gyfnod gwyliau’r Nadolig

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Doc Penfro Llyfrgell

Cod post: SA72 6DW
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 19:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 19:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Penfro, Blackhorse Walk

Cod post: SA71 4HN
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 19:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 19:00

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Penfro, The Commons

Cod post: SA71 4EA
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 19:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 19:00

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Penfro, Town Quay

Cod post: SA71 4NR
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 19:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 19:00

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Penallun

Cod post: SA70 7PS
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 07:30 - 21:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:30 - 21:00

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Penblewin MP (Cefnffyrdd)

Cod post: SA67 7NY
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Porthgain

Cod post: SA62 5BN
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Pwllgwaelod

Cod post: SA42 0SE
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Saundersfoot, Regency Hall MP

Cod post: SA69 9EN
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 22:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 -22:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Solfach, Solfach Uchaf MP

Cod post: SA62 6UT
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes (merched yn unig)
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Sain Ffred

Cod post: SA62 3AJ
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Tyddewi, Bryn Rd, y tu a'l i Neaudd y Ddinas

Cod post: SA62 6QX
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Tyddewi, Quickwell MP

Cod post: SA62 6PD
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: O’r wawr tan hwyr
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Tyddewi, The Grove MP

Cod post: SA62 6NW
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Tyddewi, Porth Mawr

Cod post: SA62 6PS
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Llandudoch, High St

Cod post: SA43 3ED
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Llandudoch, Traeth Poppit

Cod post: SA43 3LR
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: 24 awr

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Llanismel

Cod post: SA62 3TB
Anabl: Nac oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 24 awr
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Dinbych-y-pysgod, Butts Field 

Cod post: SA70 8AG
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 20:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 20:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Dinbych-y-pysgod, Traeth y Castell

Cod post: SA70 8AG
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 20:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 20:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Dinbych-y-pysgod, MP Aml-lawr

Cod post: SA70 7LS
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 21:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 20:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Dinbych-y-pysgod, Traeth y Gogledd

Cod post: SA70 8AP
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 20:00
Oriau Agor y Gaeaf*: Ar gau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Dinbych-y-pysgod, Traeth De MP

Cod post: SA70 7EG
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 20:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 20:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Dinbych-y-pysgod, The Green MP (Salterns)

Cod post: SA70 7NG
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 20:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 20:00

Talu i ddef-nyddio: Oes

 

Dinbych-y-pysgod, Upper Frog Street

Cod post: SA70 7JD
Anabl: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: 07:00 - 20:00
Oriau Agor y Gaeaf*: 07:00 - 20:00

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

Wisemans Bridge

Cod post: SA69 9AT
Disabled: Oes
Cyfleusterau newid babanod: Nac oes
Oriau Agor yr Haf: O’r wawr tan hwyr 
Oriau Agor y Gaeaf*: O’r wawr tan hwyr 

Talu i ddef-nyddio: Nac oes

 

*Amseroedd agor yn gywir adeg cyhoeddi. Am yr amseroedd diweddaraf, gweler Map toiledau cyhoeddus 

Lle nodir amser cau o 1 Tachwedd tan 31 Mawrth uchod, caiff yr amseroedd hyn eu hymestyn os yw dyddiadau gwyliau ysgol Cymru yn disgyn y tu allan i'r dyddiadau hyn h.y. adeg y Pasg a hanner tymor yr Hydref, bydd y cyfleusterau ar agor i gwmpasu hyd y ddau gyfnod o wyliau. 

 

Atodiad B – Map o doiledau cyhoeddus traddodiadol a reolir ac a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro

Map toiledau cyhoeddus

 

Atodiad C – Logo Toiled Cenedlaethol

Logo Cenedlaethol

logo cenedlaethol

Dyma'r logo cenedlaethol y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i nodi toiledau cyhoeddus. Byddwn yn sicrhau bod ein holl ddarpariaeth bresennol yn arddangos y logo hwn a byddwn yn gofyn i doiledau cyhoeddus a weithredir gan eraill ac unrhyw fusnes/sefydliad sy'n fodlon agor eu toiledau at ddefnydd cyffredinol hefyd arddangos y logo hwn er mwyn annog cydnabyddiaeth genedlaethol.

ID: 10313, adolygwyd 22/06/2023