COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Pa fath o beth yw maethu mewn gwirionedd?

Adroddiad Asesiad Astudiaeth Cartref

Wedi i chi fod dan Hyfforddiant Paratoi fe fydd gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi a'ch teulu yn rheolaidd, tros gyfnod o bedwar i chwe mis, er mwyn helpu i'ch paratoi chi ar gyfer maethu a chwblhau Adroddiad Asesiad.  Fe fydd yr amser hwn yn eich helpu chi i feddwl am y modd y bydd maethu yn effeithio arnoch chi, eich teulu a'ch ffrindiau.   

Fe fydd gofyn i chi gael archwiliad meddygol gyda'ch Meddyg Teulu, ond bydd arnom ni hefyd angen o leiaf dau eirda personol ac archwiliad iechyd a diogelwch ar eich cartref.  Fe fyddwn ni'n gwneud ymholiadau gyda'r Heddlu, ac mewn ardaloedd eraill yr ydych chi wedi byw ynddyn nhw.   

Er y gallai hyn fod yn ddigon i godi ofn arnoch chi, mae'n bwysig cofio mai ein cyfrifoldeb cyntaf ni yw sicrhau bod y plant yn ein gofal yn ddiogel.  Yna bydd y gweithiwr cymdeithasol yn ysgrifennu adroddiad a fydd yn argymell a ddylid neu beidio eich cymeradwyo i fod yn ofalwr maeth.  Fe fydd gennych y cyfle i ddarllen yr adroddiad a dweud a wnaethoch chi gytuno ag ef.   

ID: 1825, adolygwyd 16/01/2018