Pa fath o beth yw maethu mewn gwirionedd?

Pa fath o gymorth fydda' i'n ei gael?

Fydd dim rhaid i chi ymdopi ar eich pen eich hun.  Fe fyddwn ni'n eich cefnogi chi gydag ymweliadau rheolaidd a hyfforddiant, a bydd gweithiwr cymdeithasol y plentyn yn ymweld yn rheolaidd hefyd.  Rydym yn cynnal cyrsiau hyfforddi mewn amrywiaeth fawr o bynciau fel ymdrin ag ymddygiad plant, a bydd gofalwyr maeth eraill hefyd yn cynnig cyngor a chefnogaeth i chi mewn cyfarfodydd.

Beth am gymorth ariannol?

Fe fyddwn ni'n rhoi lwfans wythnosol i chi i ofalu am y costau sydd ynglŷn â gofalu am blentyn o ddydd i ddydd.  Fe fydd manylion ar gael pan fyddwn ni'n ymweld â chi yn eich cartref.     

ID: 1823, adolygwyd 16/01/2018