COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Pa fath o beth yw maethu mewn gwirionedd?

Y Panel Maethu

Fe gewch chi wahoddiad i ddod o flaen Panel Maethu sy'n cynnwys pobl sydd ag arbenigedd yn y maes hwn.  Fe fyddan nhw'n penderfynu a gewch chi eich cymeradwyo i fod yn ofalwr maeth, a beth fydd oedran a nifer y plant neu'r bobl ifanc y gallwch chi eu maethu.  Fe fyddan nhw hefyd yn anfon y penderfyniad atoch chi yn ysgrifenedig.

ID: 1826, adolygwyd 16/01/2018