Pa fath o beth yw maethu mewn gwirionedd?

Yr Ymweliad Cyntaf â'r Cartref

Os byddwch yn penderfynu bod awydd maethu arnoch chi, neu fod arnoch chi eisiau rhagor o wybodaeth, fe fyddwn ni'n trefnu i ddod i gwrdd â chi yn eich cartref.    

Fe fyddwn ni hefyd yn eich holi chi ynglŷn â'ch cefndir, sgiliau a phrofiad a'r rhesymau yr ydych yn dymuno dod yn ofalwr maeth.   

 

Paratoi

Wedi i ni ymweld â chi, fe fyddwn ni'n penderfynu gyda'n gilydd a oes modd i chi fwrw ymlaen â chais am faethu.  Os oes, fe fyddwn ni'n eich gwahodd i hyfforddiant paratoi.  Fe fydd y sesiynau hyn yn gyfle i chi ddysgu rhagor am faethu gyda phobl sydd, fel chi, yn gobeithio mynd yn ofalwyr maeth.  Fe ddylai roi digon o wybodaeth i chi fedru penderfynu a ydych chi am fwrw ymlaen â chais am faethu.   

ID: 1824, adolygwyd 16/01/2018