Sut i Dalu - Ar-lein

Ar-lein

Gallwch wneud taliadau am ar-lein, gan ddefnyddio Fy Nghyfrif.

Fy Nghyfrif

 

Dulliau talu

Pan fyddwch yn gwneud taliad ar-lein, gallwch ddewis rhwng y ffyrdd canlynol o dalu:

Talu gan ddefnyddio cerdyn

Talu gan ddefnyddio cerdyn, ond peidio â chadw manylion y cerdyn ar eich Fy Nghyfrif.

Talu gan ddefnyddio'r Waled

Talu gan ddefnyddio cerdyn sydd wedi'i gadw, ychwanegu un newydd, neu gofrestru am y tro cyntaf. Rydym yn defnyddio Google Sign-In er diogelwch.

Talu gan ddefnyddio PayPal

Gwneud taliad gan ddefnyddio eich cyfrif PayPal.

 

ID: 1927, adolygwyd 26/04/2024