COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Canolfan Gyswllt - Taliadau Dros y Ffôn

Gallwch ffonio'r Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 a thalu trwy gerdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn. Mae'r Ganolfan Gyswllt ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

ID: 129, adolygwyd 14/09/2017