Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Neyland yn cau ar y 30ain o Fehefin 2019. Anogir cwsmeriaid sy’n gwneud taliadau yn y canolfannau hyn i wneud trefniadau gwahanol.

 

Hwlffordd - Adain y Gogledd, Neuadd y Sir

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 5pm

Doc Penfro - Argyle Street

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm

Aberdaugleddau - Neuadd y Dref

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm 

Abergwaun - Neuadd y Dref

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm 

Neyland - Llyfrgell, St Clements Road

Dydd Llun i ddydd Gwener

9.15am -1.15pm a 2pm - 4.45pm

 

 

ID: 131, adolygwyd 11/04/2019