Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae modd gwneud taliadau yn unrhyw rai o'r swyddfeydd canlynol yn ystod yr oriau sy'n cael eu dangos:

Hwlffordd - Adain y Gogledd, Neuadd y Sir

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 5pm

Doc Penfro - Argyle Street

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm

Aberdaugleddau - Neuadd y Dref

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm 

Abergwaun - Neuadd y Dref

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm 

Neyland - Llyfrgell, St Clements Road

Dydd Llun i ddydd Gwener

9.15am -1.15pm a 2pm - 4.45pm

* Sylwch fod Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid Doc Penfro, Aberdaugleddau ac Abergwaun ar gau rhwng 1pm a 1.45pm bob dydd. Mae Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Neyland ar gau rhwng 1.15pm a 2pm bob dydd.

 

ID: 131, adolygwyd 14/09/2017