Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Ar hyn o bryd mae ein Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener i ddelio â holl ymholiadau cyffredinol. Cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu enquiries@pembrokeshire.gov.uk 

 

ID: 131, adolygwyd 09/09/2022