Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Debyd Uniongyrchol (taliadau yn syth o'ch cyfrif banc)

Allai talu drwy Ddebyd Uniongyrchol ddim bod yn haws, os oes gennych gyfrif Fy Nghyfrif gallwch wneud cais ar-lein. Gwnewch yn siŵr bod gennych eich manylion banc wrth law. Fel arall gallwch ffonio’r Gwasanaethau Refeniw ar 01437 764551 ac fe wnawn ni’r holl drefniadau angenrheidiol ar eich rhan.

Pa bynnag fodd y dewiswch chi, byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi o flaen llaw ynglŷn â’ch rhandaliadau.

Os ydych chi eisoes wedi dewis yr opsiwn hwn, mae manylion y taliadau sydd i’w cymryd o’ch banc i’w gweld ar waelod eich hysbysiad talu’r Dreth Gyngor.

Sefydlu neu Ddiwygio Debyd Uniongyrchol

ID: 126, adolygwyd 17/09/2018