Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Debyd Uniongyrchol (taliadau yn syth o'ch cyfrif banc)

Ni allai talu trwy Ddebyd Uniongyrchol fod yn rhwyddach. Os ffoniwch chi'r Cyngor, byddwn yn gwneud yr holl drefniadau angenrheidiol drosoch ac yn dweud wrthych o flaen llaw faint fydd eich rhandaliadau. Os hoffech dalu drwy'r dull hwn, cysylltwch â Gwasanaethau Cyllid ar 01437 764551 a bod â'ch manylion bancio wrth law.

Os ydych eisoes wedi gwneud y dewis hwn, caiff manylion y taliadau i'w cymryd o'ch banc eu dangos ar waelod eich hawliad Treth y Cyngor.

  

 

ID: 126, adolygwyd 01/08/2017