Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Sefydlu neu newid eich Debyd Uniongyrchol y Dreth Gyngor

Y ffordd rwyddaf a mwyaf diogel o dalu’r dreth gyngor yw trwy ddebyd uniongyrchol.

Cyn i chi sefydlu'ch debyd uniongyrchol, bydd angen i chi gofrestru ar ei gyfer Fy nghyfrif

Wedyn, dilynwch y camau syml hyn:

Cam Un: Defnyddiwch y ddolen hon i gael mynediad at yr adran ar gyfer sefydlu debyd uniongyrchol: Talu trwy ddebyd uniongyrchol

Cam Dau: Dewiswch 'Gweld Gwasanaethau Debyd Uniongyrchol', wedyn dewiswch 'Sefydlu Debyd Uniongyrchol newydd' o'r gwymplen

Bydd arnoch angen yr eitemau canlynol cyn dechrau:

  • Eich cyfeir-rif biliau treth gyngor
  • Rhif eich cyfrif a chod didoli’r banc (rhaid i chi fod yn ddeiliad y cyfrif banc gydag awdurdod i sefydlu debyd uniongyrchol)

Gallwch ddewis pryd yr hoffech dalu bob mis o blith detholiad o ddyddiadau (8, 15, 22 a 28) a phenderfynu a ydych am ymestyn eich taliadau o ddeg mis i 12 mis.

Fideo Sut i dalu eich traeth gyngortrwy ddebyd uniongyrchol (yn agor mewn tab newydd)

A oeddech yn gwybod eich bod yn gallu cofrestru ar gyfer e-filio hefyd?

Drwy gofrestru ar gyfer e-filio, byddwch yn gallu gweld bil eich treth gyngor cyn gynted ag y bydd ar gael.

Cofrestrwch ar gyfer e-filio

ID: 126, adolygwyd 30/10/2023