COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Sefydlu neu newid eich Debyd Uniongyrchol y Dreth Gyngor

Y ffordd rwyddaf a mwyaf diogel o dalu’r dreth gyngor yw trwy Ddebyd Uniongyrchol. Llenwch a chyflwynwch y ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein ac fe wnawn ni’r gweddill.

Bydd arnoch angen yr eitemau canlynol cyn dechrau:

  • Eich cyfeir-rif biliau Treth Gyngor
  • Rhif eich cyfrif a chod didoli’r banc (rhaid i chi fod yn ddeiliad y cyfrif banc gydag awdurdod i sefydlu Debyd Uniongyrchol)

Fel arfer caiff y Dreth Cyngor ei rhannu’n 10 o daliadau misol cyfartal. Fodd bynnag, bellach gallwch ddewis gwneud y taliadau dros 12 mis.

Cyn i chi sefydlu neu newid eich Debyd Uniongyrchol, bydd angen i chi fewngofnodi neu gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif – Eich Cyfrif Cyngor Ar-lein. Bydd hyn yn caniatáu i chi gadw golwg ar eich holl gyfathrebu gyda’r cyngor.

 

ID: 126, adolygwyd 22/05/2019