Sut i dalu’r Dreth Gyngor

Sefydlu neu newid eich Debyd Uniongyrchol y Dreth Gyngor

Y ffordd rwyddaf a mwyaf diogel o dalu’r dreth gyngor yw trwy Ddebyd Uniongyrchol. Llenwch a chyflwynwch y ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein ac fe wnawn ni’r gweddill.

Bydd arnoch angen yr eitemau canlynol cyn dechrau:

  • Eich cyfeir-rif biliau Treth Gyngor
  • Rhif eich cyfrif a chod didoli’r banc (rhaid i chi fod yn ddeiliad y cyfrif banc gydag awdurdod i sefydlu Debyd Uniongyrchol)

Fel arfer caiff y Dreth Cyngor ei rhannu’n 10 o daliadau misol cyfartal. Fodd bynnag, bellach gallwch ddewis gwneud y taliadau dros 12 mis.

Cyn i chi sefydlu neu newid eich Debyd Uniongyrchol, bydd angen i chi fewngofnodi neu gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif – Eich Cyfrif Cyngor Ar-lein. Bydd hyn yn caniatáu i chi gadw golwg ar eich holl gyfathrebu gyda’r cyngor.

 

ID: 126, adolygwyd 22/05/2019

Taliadau Ar-lein

Gallwch dalu eich Treth Gyngor a gweld faint sydd yn eich cyfrif ar-lein gyda FyNghyfrif - Eich Cyfrif Cyngor Ar-lein.

Cofrestru neu fewngofnodi

ID: 127, adolygwyd 14/09/2017

System Ffàn Awtomatig

System awtomatig yw hon sy'n gweithredu 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos. Byddwch yn cael eich arwain trwy gyfres o awgrymiadau Cymraeg neu Saesneg, i ddewis y math o daliad, y swm, manylion eich cerdyn credyd / debyd. Bydd rhif derbynneb yn cael ei gyhoeddi.

Gellwch wneud taliadau ar gyfer y Dreth Gyngor, trethi busnes, rhent tŷ a chinio ysgol, yn ogystal ag unrhyw filiau â chyfeirnod yn dechrau ag M (Amrywiol) neu P (Achlysurol), drwy’r gwasanaeth hwn.

Rhif y cyfleuster hwn yw 01437 775164.

 

ID: 128, adolygwyd 26/03/2019

Canolfan Gyswllt - Taliadau Dros y Ffôn

Gallwch ffonio'r Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 a thalu trwy gerdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn. Mae'r Ganolfan Gyswllt ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

ID: 129, adolygwyd 14/09/2017

Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Neyland yn cau ar y 30ain o Fehefin 2019. Anogir cwsmeriaid sy’n gwneud taliadau yn y canolfannau hyn i wneud trefniadau gwahanol.

 

Hwlffordd - Adain y Gogledd, Neuadd y Sir

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 5pm

Doc Penfro - Argyle Street

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm

Aberdaugleddau - Neuadd y Dref

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm 

Abergwaun - Neuadd y Dref

Dydd Llun i ddydd Gwener

9am - 1pm ac 1.45pm - 5pm 

Neyland - Llyfrgell, St Clements Road

Dydd Llun i ddydd Gwener

9.15am -1.15pm a 2pm - 4.45pm

 

 

ID: 131, adolygwyd 11/04/2019