COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i dalu’r Dreth Gyngor

System Ffàn Awtomatig

System awtomatig yw hon sy'n gweithredu 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos. Byddwch yn cael eich arwain trwy gyfres o awgrymiadau Cymraeg neu Saesneg, i ddewis y math o daliad, y swm, manylion eich cerdyn credyd / debyd. Bydd rhif derbynneb yn cael ei gyhoeddi.

Gellwch wneud taliadau ar gyfer y Dreth Gyngor, trethi busnes, rhent tŷ a chinio ysgol, yn ogystal ag unrhyw filiau â chyfeirnod yn dechrau ag M (Amrywiol) neu P (Achlysurol), drwy’r gwasanaeth hwn.

Rhif y cyfleuster hwn yw 01437 775164.

 

ID: 128, adolygwyd 26/03/2019