Sut i dalu’r Dreth Gyngor

System Ffàn Awtomatig

System awtomatig yw hon sy'n gweithredu 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos. Byddwch yn cael eich arwain trwy gyfres o awgrymiadau Cymraeg neu Saesneg, i ddewis y math o daliad, y swm, manylion eich cerdyn credyd / debyd. Bydd rhif derbynneb yn cael ei gyhoeddi.

Rhif y cyfleuster hwn yw 01437 775164.

 

ID: 128, adolygwyd 18/03/2019