Sut i gofrestru marwolaeth

Sut i gofrestru marwolaeth

Mae tystysgrifau safonol y gofynnir amdanynt adeg y cofrestru yn costio £11.00 yr un. 

Gallwch dalu â cherdyn, arian parod neu siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Penfro.  

ID: 82, adolygwyd 05/01/2023