COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Sut i gofrestru marwolaeth

Sut i gofrestru marwolaeth

Mae tystysgrifau safonol y gofynnir amdanynt adeg y cofrestru yn costio £11.00 yr un. 
 
Gallwch dalu â cherdyn, arian parod neu siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Penfro.  
ID: 82, adolygwyd 15/02/2019