Sut i gofrestru marwolaeth

Sut i gofrestru marwolaeth

Pan fydd rhywun yn marw, rhaid cofrestru'r farwolaeth gyda'r Cofrestrydd yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Mae'n rhaid gwneud hyn o fewn 5 diwrnod ar ôl y farwolaeth oni bai bod amgylchiadau eithriadol neu bod y Crwner yn ymchwilio i'r farwolaeth.  

Fel rheol, fe fydd yn cymryd rhwng hanner awr ac awr i gofrestru'r farwolaeth, ac fe fydd yn rhaid i chi drefnu apwyntiad yn un o'r swyddfeydd o flaen llaw. Os gallwch roi'r manylion yn Gymraeg, gallwch gael cofrestriad dwyieithog.  

Isod, mae rhai cwestiynau ac atebion ynghylch cofrestru marwolaeth a all wneud y broses gofrestru ychydig yn haws. Os nad oes ateb i'ch cwestiwn, yna mae croeso i chi gysylltu â ni ac fe fyddwn yn falch o gynnig unrhyw gyngor a chymorth sydd o fewn ein gallu.  

Sut fydda i'n cofrestru marwolaeth?

Fe allwch gofrestru marwolaeth neu wneud datganiad yn Sir Benfro yn y Swyddfa Gofrestru yn Hwlffordd.   

I drefnu apwyntiad, galwch 01437 775176.  Dylech geisio sicrhau eich bod yn cyrraedd yn brydlon i'ch apwyntiad, ac os na allwch gadw'r apwyntiad, yna dylech roi gwybod i ni.

Os na allwch fynd i'r Swyddfa Gofrestru yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth, gallwch fynd i unrhyw Swyddfa Gofrestru yng Nghymru a Lloegr i wneud datganiad o'r manylion sy'n angenrheidiol. Fodd bynnag, os dewiswch wneud datganiad, fe fydd yn rhaid i chi aros ychydig yn hirach am y tystysgrifau a'r gwaith papur, oherwydd fe fyddant yn cael eu postio o'r Swyddfa Gofrestru honno.

 

ID: 82, adolygwyd 21/09/2017