COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Sut i gofrestru marwolaeth

Alla i gofrestru marwolaeth rywle arall yng Nghymru a Lloegr?

Os bydd marwolaeth wedi digwydd y tu allan i Sir Benfro a'ch bod yn methu teithio i'r ardal lle digwyddodd y farwolaeth, fe allwch fynd i swyddfa yn Sir Benfro a gwneud datganiad. Bydd y wybodaeth wedyn yn cael ei hanfon at swyddog cofrestru'r ardal honno a fydd yn cofrestru'r farwolaeth ac yn cyhoeddi'r dogfennau sy'n ofynnol.
ID: 2557, adolygwyd 20/09/2017