Sut i gofrestru marwolaeth

Pa ddogfennau/gwybodaeth y mae angen i fi ddod â nhw?

I gofrestru'r farwolaeth, fe fydd angen i chi gael y dystysgrif feddygol sy'n nodi achos y farwolaeth gan feddyg a oedd yn trin yr unigolyn ymadawedig. Gallai'r person hwn fod yn feddyg teulu neu'n feddyg ysbyty. Dylech fynd â'r dystysgrif hon gyda chi pan fyddwch yn mynd i'r swyddfa gofrestru.  

Dylai’r hysbysydd hefyd ddod â math o ddogfen adnabod gyda nhw, fel pasbort neu drwydded yrru, a phrawf o’u cyfeiriad.

Fe fydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol yn eich apwyntiad:  

 • eich perthynas â'r person sydd wedi marw
 • eich enw llawn
 • eich cyfeiriad arferol
 • dyddiad a man y farwolaeth
 • enw llawn yr ymadawedig (ac enw morwynol os yw'n briodol)  
 • dyddiad a man geni'r person sydd wedi marw  
 • galwedigaeth y person sydd wedi marw ac, os oedd yn briod, yn weddw neu'n bartner sifil neu'n bartner sifil a oedd yn dal yn fyw, enwau llawn a galwedigaeth y gŵr/y wraig neu'r partner sifil
 • dyddiad geni'r gŵr/y wraig neu'r partner sifil sy'n dal yn fyw 
 • cyfeiriad arferol y person sydd wedi marw
 • a oedd y person sydd wedi marw yn cael pensiwn o gronfa gyhoeddus h.y. gwasanaeth sifil, athro, lluoedd arfog
 • rhif GIG neu gerdyn meddygol y person sydd wedi marw, os yw ar gael.

Mae'n bwysig sicrhau bod y wybodaeth a gofnodir yn y gofrestr yn gywir. Fe fydd yn anodd newid unrhyw gamgymeriad a wneir. Dylech wirio'r manylion yn y cofnod yn ofalus iawn cyn i chi lofnodi.

ID: 2553, adolygwyd 09/09/2022