COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Sut i gofrestru marwolaeth

Cysylltu â ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro 
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ
 
Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
 
 
Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm
 
Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru.
 
Taflenni gwybodaeth
Mae taflenni'n ymwneud â budd-daliadau, profiant a chymorth gyda chostau angladd ar gael gan y Cofrestrydd a hefyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.
ID: 2558, adolygwyd 20/09/2017