Sut i gofrestru marwolaeth

Pa ddogfennau y byddaf yn eu cael?

Ar ddiwedd y cofrestru, fe fyddwch yn cael:
  • tystysgrif ar gyfer claddu neu amlosgi, sef y ‘ffurflen werdd' y bydd ar y trefnwr angladdau ei hangen. Mewn rhai amgylchiadau, fe fydd y Crwner yn cyflwyno ffurflen; fe fydd y swyddog cofrestru yn eich cynghori yn ôl yr angen.
  • Tystysgrif cofrestru marwolaeth (ffurflen BD8), a gyhoeddir at ddibenion nawdd cymdeithasol os oedd yr ymadawedig yn cael pensiwn neu fudd-daliadau gwladol.  Fel arall, gallwch ddefnyddio'r system Hyperlink cannot be resolved(Dweud Wrthym Unwaith) i roi gwybod i'r Adran Gwaith a Phensiynau a chyrff eraill.   
Mae'n bosibl y bydd angen i chi brynu tystysgrifau marwolaeth. Mae tystysgrif farwolaeth yn gopi ardystiedig o'r cofnod yn y gofrestr farwolaeth. Mae'n bosibl y bydd ar fanciau, cymdeithasau adeiladu, cwmnïau yswiriant, neu gyfreithwyr angen y rhain, neu ar gyfer hawlio pensiwn.   Mae copïau a gaiff eu prynu yn ystod y cofrestru yn costio £4.00 yr un. Fe fydd tystysgrifau a gyhoeddir ar ôl hyn yn costio £7.00 yn y mis cyntaf ar ôl cofrestru a £10.00 yn dilyn hynny.
Gallwch dalu â cherdyn, arian parod neu siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Penfro.  
ID: 2556, adolygwyd 12/10/2017