Sut i gofrestru marwolaeth

Pwy all gofrestru?

Dylai perthynas i'r person sydd wedi marw gofrestru'r farwolaeth.

Os nad oes perthnasau, yna mae'n bosibl i berson arall gofrestru.

Mae'n bosibl i'r canlynol wneud hynny: 

  • person a oedd yn bresennol pan ddigwyddodd y farwolaeth
  • swyddog o'r ysbyty
  • y person sy'n cyfarwyddo'r trefnwr angladdau.  
ID: 2552, adolygwyd 09/09/2022