COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Sut i gofrestru marwolaeth

Pwy all gofrestru?

Dylai perthynas i'r person sydd wedi marw gofrestru'r farwolaeth.
 
Os nad oes perthnasau, yna mae'n bosibl i berson arall gofrestru. Mae'n bosibl i'r canlynol wneud hynny: 
  • person a oedd yn bresennol pan ddigwyddodd y farwolaeth
  • swyddog o'r ysbyty
  • y person sy'n cyfarwyddo'r trefnwr angladdau.  
ID: 2552, adolygwyd 21/09/2017