Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Sut mae'ch arian yn cael ei wario

Mae eich Treth Gyngor yn cyfrannu at y canlynol:

  • Addysg a Gwasanaethau Plant
  • Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion
  • Gwasanaethau'r Amgylchedd
  • Cynllunio a Datblygu
  • Gwasanaethau Tai
  • Gwasanaethau Diwylliannol a Chysylltiedig
  • Priffyrdd a Thrafnidiaeth
ID: 732, adolygwyd 22/02/2023