Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Cynllunio a Datblygu

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar …

 

 • rhoi cymorth i faes adfywio canolau trefi a chynorthwyo chwe thîm tref sefydledig er mwyn iddynt nodi'r cyfleoedd i adfywio eu trefi.
 • llywio a rheoli datblygiad, yn cynnwys gwarchod treftadaeth adeiledig a naturiol y Sir.
 • gweithredu Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, gan gynnwys sefydliad blaengar Canolfan Arloesedd y Bont.
 • darparu seilwaith busnes arall ar ffurf 145 uned fusnes, 45 fferm sirol, 35 eiddo siop/swyddfa a Maes Awyr Hwlffordd.  
 • rheoli adeiladau swyddfeydd corfforaethol y Cyngor.
 • gweithredu harbwr Dinbych-y-pysgod a harbwr Cwm Gwaun, a'r marchnadoedd yn Ninbych-y-pysgod, Doc Penfro ac Abergwaun. 
 • sicrhau cymorth grantiau Ewropeaidd ac eraill i gynorthwyo datblygu economaidd a chymdeithasol a chyflawni prosiectau sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau’r Cyngor;
 • rhoi cymorth i fusnesau a phrosiectau cymunedol lleol, cynorthwyo i greu swyddi, a hybu cynnyrch lleol.
 • marchnata Sir Benfro yn gyrchfan o safon uchel ar gyfer twristiaeth trwy gyfrwng cyd-ymgyrchoedd marchnata a www.visitpembrokeshire.com – a llunio cyhoeddiad blynyddol Arweinlyfr Gwyliau Sir Benfro gyda chyhoeddwr masnachol.
 • arwain Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro er mwyn llywio datblygiad y cynhyrchion a'r gwasanaethau twristiaeth ledled y Sir.
 • rhoi cymorth i gymunedau trwy gyfrwng grantiau a rheoli prosiectau.
 • cefnogi cymunedau trwy grantiau, benthyciadau a rheoli prosiectau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 746, adolygwyd 09/03/2018