Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Cynllunio a Datblygu

Mae eich Treth Gyngor yn cyfrannu at y canlynol…

 

 • rhoi cymorth i faes adfywio canolau trefi a chynorthwyo chwe thîm tref sefydledig er mwyn iddynt nodi'r cyfleoedd i adfywio eu trefi.
 • llywio a rheoli datblygiad, yn cynnwys gwarchod treftadaeth adeiledig a naturiol y Sir.
 • gweithredu Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, gan gynnwys sefydliad blaengar Canolfan Arloesedd y Bont.
 • darparu seilwaith busnes arall ar ffurf 145 uned fusnes, 45 fferm sirol, a 35 eiddo siop/swyddfa#
 • gweithredu Maes Awyr Hwlffordd. 
 • rheoli adeiladau swyddfeydd corfforaethol y Cyngor
 • gweithredu harbwr Dinbych-y-pysgod a harbwr Cwm Gwaun, a'r marchnadoedd yn Ninbych-y-pysgod, Doc Penfro ac Abergwaun. 
 • sicrhau cymorth grantiau Ewropeaidd ac eraill i gynorthwyo datblygu economaidd a chymdeithasol a chyflawni prosiectau sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau’r Cyngor;
 • cefnogi cymunedau trwy grantiau, benthyciadau a rheoli prosiectau
 • marchnata Sir Benfro fel cyrchfan ymwelwyr gydol y flwyddyn trwy ymgyrchoedd marchnata integredig, www.visitpembrokeshire.com ac mewn partneriaeth â Chroeso Cymru a Visit Britain.
 • arwain Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro er mwyn llywio datblygiad y cynhyrchion a'r gwasanaethau twristiaeth ledled y Sir.
 • gweithredu cynllun Nod Cynnyrch Sir Benfro a rheoli Marchnad Ffermwyr Hwlffordd
 • trefnu Wythnos Bysgod Sir Benfro a chynorthwyo gwyliau bwyd eraill.
ID: 746, adolygwyd 22/02/2019