Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar...

 

 • alluogi bron 5,500 o bobl, trwy'r flwyddyn, i aros yn eu cartrefi eu hunain trwy gyfrwng amrywiaeth o gymorth a ddarparwyd neu a drefnwyd gan Gyngor Sir Penfro, yn cynnwys:

 

 • pryd ar glud
 • gofal cartref
 • gwasanaethau dydd yn y gymuned
 • offer
 • taliadau uniongyrchol
 • ail-alluogi

 

 • rhoi cymorth i bobl sy'n agored i niwed er mwyn iddynt ddal i fod yn ddiogel yn eu cymunedau eu hunain, a cheisio sicrhau nad yw pobl yn dibynnu ar ofal hirdymor.

 

 • galluogi dros 800 o bobl i fyw mewn cartrefi gofal preswyl neu gartrefi nyrsio yn ystod y flwyddyn.

 

 • rhoi cymorth, ar y cyd â'r GIG, i oedolion sydd ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl.

 

 • cyd-gyflwyno gwasanaethau ataliol yn y gymuned.

 

 

ID: 735, adolygwyd 09/03/2018