Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Gwasanaethau Tai

  • ddarparu gwasanaethau i atal digartrefedd.
  • cynorthwyo pobl ag anabledd i addasu eu cartrefi.
  • hwyluso datblygiadau tai cymdeithasol newydd ar y cyd â chymdeithasau tai lleol.
  • rhoi cymorth tenantiaeth i bobl sy'n agored i niwed, ar y cyd â phartneriaid yn y trydydd sector.
  • darparu cyngor ynghylch effeithlonrwydd ynni a diogelwch yn y cartref.
  • darparu gwasanaethau gorfodi a chofrestru services ar gyfer mannau byw rhent preifat.

Caiff tai cyngor eu hariannu'n gyfan gwbl gan y rhent sy'n cael ei dalu ac nid yw'n cael effaith ar y Dreth Gyngor.

ID: 748, adolygwyd 01/08/2017