COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut mae'r cyngor yn gweithio

Cabinet
Y Cyngor
##ALTURL## Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu

Rhagor o wybodaeth am y pwyllgorau Trosolwg a Chraffu a sut maent yn monitro perfformiad, cyfrannu at waith datblygu polisïau, ac adolygu ac ymchwilio i faterion sy'n effeithio ar y sir
##ALTURL## Cyrff allanol

Cyrff allanol

Rhagor o wybodaeth am y cyrff allanol y mae cynghorwyr yn rhan ohonynt


ID: 3101, revised 19/10/2021