Swddfa'r Crwner

Cwestau

Cwestau Sir Benfro

Fel arfer, cynhelir cwestau Sir Benfro yn Siambrau’r Cyngor, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP, ond gellir eu cynnal mewn lleoliadau priodol eraill, pan fo angen.  

Yn Siambrau’r Cyngor ceir mynediad a thoiledau ar gyfer pobl anabl ond ni cheir lluniaeth, ystafelloedd aros ar wahân na ffonau. Nid oes lle parcio ychwaith yn Neuadd y Sir. Fodd bynnag, mae lle parcio ar gael gerllaw, gan gynnwys yn y maes parcio aml-lawr drws nesaf i Neuadd y Sir. 

Gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno bod yn bresennol mewn cwest, sydd ag unrhyw anghenion arbennig (gan gynnwys, er enghraifft, cyfleusterau ar gyfer pobl drwm eu clyw, gwasanaethau cyfieithu neu ddehongli), gysylltu â Swyddfa’r Crwner ymlaen llaw. Dylai’r rhai sy’n dymuno bod yn bresennol fynd i’r brif dderbynfa yn Neuadd y Sir.

Cwestau Sir Gaerfyrddin

Fel arfer, cynhelir cwestau Sir Gaerfyrddin yn Neuadd y Dref, Llanelli ond gellir eu cynnal mewn lleoliadau priodol eraill, pan fo angen. Yn Neuadd y Dref ceir mynediad a thoiledau ar gyfer pobl anabl ond ni cheir lluniaeth, ystafelloedd aros ar wahân na ffonau. Mae lleoedd parcio ar gael wrth Neuadd y Dref.

Bydd Crwneriaid a’u staff yn dweud eu henwau wrth ymwneud ag aelodau o’r cyhoedd. Bydd y  Dirprwy Grwner a’r Dirprwy Grwner Cynorthwyol yn gweithredu pan na fydd y Crwner ar gael. Wrth wneud hynny, byddant yn arfer pwerau llawn y Crwner. 

Gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno bod yn bresennol mewn cwest yn Neuadd y Dref, sydd ag unrhyw anghenion arbennig (gan gynnwys, er enghraifft, cyfleusterau ar gyfer pobl drwm eu clyw,  gwasanaethau cyfieithu neu ddehongli), gysylltu â Swyddfa’r Crwner ymlaen llaw.  

 

Yn ystod wythnos 29 Ebrill 2024, bydd HMC yn delio â'r cwestau canlynol ar sail "Darllen yn Unig" yn unol â Chanllawiau'r Prif Grwner Rhif 29 ac o dan Adran 9C Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009, oni bai y gwneir sylwadau i'r gwrthwyneb i Swyddfa'r Crwner erbyn 4.00pm ddydd Gwener 26 Ebrill 2024.

Sir Gaerfyrddin

  • Daniel Edwin JONES Cyf: 17287008
  • Frederick James NUCKLEY Cyf: 17742960
  • Patrick Joseph LECK Cyf: 17807304 
  • Heidi Louise WILLIAMS Cyf: 17546892
  • Joshua DYER Cyf: 16777652  
  • William Craig WATKINS Cyf: 17168940
  • Mary Veronica NORTH Cyf: 17389648
  • Kathryn MURPHY Cyf: 17687608 

Sir Benfro 

  • Rebecca JAMES-THOMAS Cyf: 17790476

 

 

2024

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Ebrill 2024

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Mawrth 2024

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Chwefror 2024

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Ionawr 2024

2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Rhagfyr 2023

Cwestau Sir benfro a Sir Gar Tachwedd 2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Hydref 2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Medi 2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Gorffennaf 2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Mehefin 2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Mai 2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Ebrill 2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Mawrth 2023

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Ionawr 2023

2022

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Rhagfyr 2022

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Tachwedd 2022

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Hydref 2022

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Medi 2022

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Awst 2022

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Gorffennaf 2022

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Mehefin 2022

Cwestau Sir Benfro a Sir Gar Mai 2022

 

Sylwch: fod y dyddiadau ar gyfer gwrandawiadau cwest yn cael eu pennu ar adeg agor y cwest. Bydd y dyddiadau hyn yn dal yn agored i newid. Yn aml, symudir dyddiadau cwest ymlaen, yn enwedig pan ddaw’r dystiolaeth i law yn gynt nag y disgwylid ar yr adeg y pennwyd dyddiad y gwrandawiad yn wreiddiol. Os oes gan unrhyw berson ddiddordeb mewn cwest penodol, fe’i cynghorir i edrych ar y wefan a chysylltu â’r swyddfa yn ystod oriau agor arferol, 9:00am - 4:00pm, gan y caiff cwestau eu hailrestru yn aml ar fyr rybudd. Er y gwneir pob ymdrech i ddiweddaru’r safle hwn, pan gaiff cwestau eu rhestru ar fyr rybudd, nid yw hyn bob amser yn bosibl.

 

 

ID: 6758, adolygwyd 23/04/2024