Swddfa'r Cwrner

Swyddfa'r Crwner

Mae Crwner Ei Mawrhydi yn swyddog barnwrol annibynnol sy’n dal swydd o dan y Goron. Mae pob crwner yn lleol i awdurdodaeth, yn cael ei ariannu gan y cyngor lleol, ond yn annibynnol ar y Cyngor, yr heddlu, ysbytai a Llywodraeth Cymru.

Mae’r crwner yn cynnal ymchwiliadau ac yn penderfynu ar amgylchiadau ac achosion marwolaeth er budd:

  • y rhai sydd wedi cael profedigaeth, sy’n dymuno cael gwybod sut y bu i aelod o’u teulu farw (yr amgylchiadau) a sut y daeth yr amgylchiadau hynny (yr achosion) i fod
  • gwyddor feddygol, fel bod modd dysgu oddi wrth yr amgylchiadau a’r achosion er mwyn gwella gofal meddygol ac osgoi camgymeriadau yn y dyfodol
  • y cyhoedd, sy’n dymuno cael ei sicrhau yr ymchwilir yn briodol i farwolaeth anesboniadwy neu dreisgar un o’i aelodau mewn ffordd sy’n parchu anghenion y rhai sydd mewn profedigaeth ac sy’n parchu gwyddor feddygol.

Y Crwner

Yr Uwch Grwner Dros Dro yw Paul Bennett. Mae ei awdurdodaeth yn cwmpasu Sir Benfro i gyd, Sir Gaerfyrddin a’r dyfroedd arfordirol gwneir ei waith gan Gareth Lewis, y Crwner Cynorthwyol.

Staff y Swyddfa

Mae gweinyddiaeth swyddfa’r crwner yn cael ei gyflawni gan Glercod y Crwner. Y Clercod, fel arfer, ydy’r pobl gyntaf sydd i’w gweld neu eu clywed wrth gyrrraedd neu ffonio’r swyddfa. Mae pwerau cyfyngedig penodol wedi’u dirprwyo iddyn nhw gan y Crwner a’r gallu ganddyn nhw i rannu gwybodaeth am ddatblygiadau ymchwiliad.

Swyddog Crwner Sir Benfro, sy’n cael ei chyflogi gan yr heddlu, ydy Lisa Jenkins. Gellir cysylltu â hi yng Ngorsaf Heddlu Hwlffordd - Ffôn 01437 772701. E-bost: lisa.jenkins@dyfed-powys.pnn.police.uk

Swyddogion Crwner Sir Gaerfyrddin a gyflogir gan yr heddlu yw Malcolm Thompson (Ffôn 01554 740713 E-bost malcolm.thompson@Dyfed-Powys.police.uk) a Hayley Rogers (Ffôn 01554 740710 E-bost hayley.rogers@dyfed-powys.police.uk)

Gellir cysylltu â nhw hefyd ar coronerscarms@dyfed-powys.police.uk

Pwyntiau cyswllt ac ymholi

Mae Swyddfa’r Crwner ar gyfer Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin wedi’i lleoli yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP. Mae’r swyddfa ar agor o 9:00am i 4:00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.  

Ffôn: 01437 775001, 01437 775134 a 01437 775147

E-bost: pembscarmscoroner@pembrokeshire.gov.uk

Y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â gorsafoedd yr heddlu ar Ffôn 101.

Os ydych am ddefnyddio'r gwasanaeth dywedwch wrthym unwaith, cysylltwch â'r cofrestrydd ar gyfer eich rhif cyfeirnod unigryw.

Dolennau cyswllt

Canllawiau Gwasanaethau Crwner

Adrodd marwolaeth wrth y crwner

 

 

 

ID: 6753, adolygwyd 21/06/2022