Swyddi a Gyrfaoedd

Gweld swyddig gwag
Gweithio i’r Cyngor

Chwilio Am Swydd Gwag

##ALTURL## Polisi Recriwtio a Dewis

Polisi Recriwtio a Dewis

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cael trefniadau agored, teg a moesegol ar gyfer penodi ein cyflogeion.
##ALTURL## Pensiwn a Buddiannau Eraill

Pensiwn a Buddiannau Eraill

Cael gwybod am Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a buddiannau eraill sydd ar gael i gyflogeion.
##ALTURL## Hyderus o ran anabledd

Hyderus o ran anabledd

Rydym wedi ymrwymo i helpu'r rhai sydd â chyflyrau iechyd neu anableddau i gyflawni eu potensial llawn.
##ALTURL## Gwaith Mewn Gofal Cymdeithasol

Gwaith Mewn Gofal Cymdeithasol

Mae ein harfer da a'n syniadau arloesol wedi ennill gwobrau yn trawsnewid bywydau plant, pobl ifanc ac oedolion yn ein cymuned. Cymerwch gipolwg ar rai o'n cyflawniadau yma
##ALTURL## Gwaith mewn gofal cymdeithasol: buddion

Gwaith mewn gofal cymdeithasol: buddion

Rydym yn darparu strwythur gweithio cefnogol ar draws ein holl dimau gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod gennych bopeth y mae ei angen arnoch i berfformio hyd eithaf eich galluoedd, a chithau’n gwneud swydd yr ydych yn dwlu arni.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 23, revised 31/07/2023