COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Swyddi a Gyrfaoedd

Gweld swyddig gwag
Gweithio i’r Cyngor

Chwilio Am Swydd Gwag

##ALTURL## Hyderus o ran anabledd

Hyderus o ran anabledd

Rydym wedi ymrwymo i helpu'r rhai sydd â chyflyrau iechyd neu anableddau i gyflawni eu potensial llawn.
##ALTURL## Polisi Recriwtio a Dewis

Polisi Recriwtio a Dewis

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cael trefniadau agored, teg a moesegol ar gyfer penodi ein cyflogeion.
##ALTURL## Pensiwn a Buddiannau Eraill

Pensiwn a Buddiannau Eraill

Cael gwybod am Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a buddiannau eraill sydd ar gael i gyflogeion.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 23, revised 26/04/2021