Symud o Gwmpas

Cyfleoedd i Wirfoddoli

Trefnir y rhan fwyaf o’r gwasanaethau cludiant cymunedol yn Sir Benfro gan wirfoddolwyr. Mae cyfloed i yrwyr a rhai nad ydynt yn gyrru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â PACTO fel gwirfoddolwr

Ffoniwch: 0800 783 1584

Mae Gwirfoddoli Sir Benfro yn PAVS yn paru gwirfoddolwyr â chyfloed i wirfoddoli.

Ffoniwch: 01437 769422

e-bostiwch: volunteering@pavs.org.uk

Mae Cynlluniau Cymdogion Da’n 

Darparu cefnogaeth drwy wirfoddolwyr. Ceir manylion ym mhennod 3.

Gwaith Gwirfoddol gyda’r WRVS

Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol y Merched (WRVS) yw un o’r sefydliadau gwirfoddoli mwyaf yn y DU. I gael rhagor o fanylion ynglŷn â chyfloedd i wirfoddoli gyda’r WRVS yn Sir Benfro: Ffoniwch: 01437 807336 neu 0845 608 0122

Mae Gwirfoddoli’n Cyfri

Mae Gwirfoddoli’n Cyfri yn elusen genedlaethol sy’n rhoi arweiniad ar wirfoddoli, gan ganolbwyntio ar anghenion pobl anabl, pobl hŷn, pobl ifanc a theuluoedd. Mae gan Mae Gwirfoddoli’n Cyfri nifer o gyfleoedd yn Sir Benfro, am wybodaeth.

Ffoniwch: 01437 769422

Fforwm 50+

Ffordd arall o ymwneud â chynllunio a chefnogi gwasanaethau i bobl hŷn yn Sir Benfro yw ymuno â Fforwm Canolog 50+, sy’n cael ei gefnogi gan Gydgysylltydd y Strategaeth Pobl Hŷn a’r Hyrwyddwr Pobl Hŷn. I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Chydgysylltydd y Strategaeth Pobl Hŷn

Ffoniwch: 01437 764551

e-bost i 50+Forum@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 1995, adolygwyd 05/07/2022