COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Symud o Gwmpas

Gwyliau a Hamdden

Am wybodaeth a chyngor ar deithio tramor i bobl anabl, ewch i 
www.gov.uk/foreign-travel-for-disabled-people

Mae Scope hefyd yn cynnig gwybodaeth am deithio, gwyliau hygyrch a digwyddiadau cynhwysol i bobl anabl yn www.scope.org.uk/support/disabled-people/independent-living/leisure

I gael gwybodaeth am wyliau yn Sir Benfro, ewch i www.visitpembrokeshire.com

ID: 2011, adolygwyd 23/01/2018