Systemau Rheoli Diogelwch Bwyd

Sut allaf gael rhagor o gyngor ynghylch rheoli diogelwch bwyd?

Os oes arnoch chi angen rhagor o wybodaeth mewn perthynas â systemau rheoli diogelwch bwyd a'r modd y gallent fod yn berthnasol i'ch busnes chi, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ffonio'r Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd ar 01437 764551.

fel arall, gallwch anfon neges e-bost at foodsafety@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 1576, adolygwyd 03/12/2018