COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Systemau Rheoli Diogelwch Bwyd

Sut allaf gael rhagor o gyngor ynghylch rheoli diogelwch bwyd?

Os oes arnoch chi angen rhagor o wybodaeth mewn perthynas â systemau rheoli diogelwch bwyd a'r modd y gallent fod yn berthnasol i'ch busnes chi, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ffonio'r Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd ar 01437 764551.

fel arall, gallwch anfon neges e-bost at foodsafety@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 1576, adolygwyd 03/12/2018