COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tai

Gwneud Cais am Dŷ Cyngor
Gwneud Cais am Fudd-dal Tai
##ALTURL## Eich Tenantiaeth

Eich Tenantiaeth

Gwybodaeth i Denantiaid y Cyngor ynghylch eich tenantiaeth, atgyweiriadau, rhent a chyfranogiad tenantiaid.
##ALTURL## Cyngor ar Dai

Cyngor ar Dai

Cyngor ar sut allwn ni a chyrff eraill eich cynorthwyo gydag unrhyw faterion tai sydd gennych.
##ALTURL## Atgyweirio a Chynnal Tai'r

Atgyweirio a Chynnal Tai'r

Gwybodaeth am sut i ofyn am atgyweirio tai, cynnal a chadw rhaglenedig a gwelliannau cartref.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 22, revised 10/04/2019