Tai Preifat

Tai'r Sector Preifat

Mae tîm Tai'r Sector Preifat wedi cael ei ddodi mewn tair uned ar wahân, sy'n ymdrin ag:

  • Addasiadau ar gyfer pobl ag anabledd mewn eiddo cyhoeddus a phreifat
  • Safonau Tai'r Sector Preifat, gorfodaeth a thrwyddedu
  • Adnewyddu ardal, diogelwch y cartref, ynni, grantiau a benthyciadau 'aros yno'

Yn ogystal â hyn, caiff rhai gwasanaethau asesu eu darparu ar gyfer yr henoed a phobl ag anabledd. 

Mae gwasanaethau ar gael ar gyfer:

  • Pobl ag anabledd sy'n byw yn nhai'r sector preifat
  • Tenantiaid y Cyngor sydd angen addasiadau i'w cartrefi
  • Perchenogion preswyl
  • Tenantiaid y sector preifat
  • Landlordiaid
  • Asiantau a chontractwyr

Tai'r Sector Preifat

Ffôn: 01437 764551
E-bost: psh@pembrokeshire.gov.uk
ID: 1792, adolygwyd 21/12/2017