Taliadau Uniongyrchol

Pwy allaf i ei gyflogi?

Gellwch gyflogi unrhyw un ar yr amod nad yw’r unigolyn hwnnw’n berthynas agos sy’n byw ar yr un aelwyd oni bai fod yna amgylchiadau eithriadol.

Bydd gwasanaeth cymorth yn cael ei ddarparu gan tîm taliadau uniongyrchol. Maen nhw’n gallu helpu gyda recriwtio a ‘rheoli’ Cynorthwyydd Personol, os oes arnoch ei angen.

Ebost: directpayments@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776590

ID: 2157, adolygwyd 14/07/2022