Talu am eich gofal a’ch cefnogaeth

Pwy all dderbyn taliadau uniongyrchol?

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian drwy’r cynllun taliadau uniongyrchol gan y gwasanaethau cymdeithasol i brynu eich gofal eich hun yn breifat.

Er mwyn cael taliadau uniongyrchol rhaid i chi fod:

  • Wedi eich asesu fel un sy’n gymwys i gael help gan y gwasanaethau cymdeithasol, neu eisoes yn derbyn gofal ganddynt
  • Yn barod ac yn abl i reoli’r taliadau uniongyrchol naill ai ar eich pen eich hun neu â chymorth
ID: 2156, adolygwyd 09/09/2021