Talu am eich gofal a’ch cefnogaeth

Am ba wasanaethau gofal y mae'n rhaid i chi dalu?

Am ba wasanaethau gofal y mae&'n rhaid i chi dalu?

Mae’r rhan fwyaf o ofal y GIG am ddim, ond mae llawer o bobl yn gorfod talu am rai pethau. Mae gan bawb sydd wedi ei gofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru, sy’n cael ei bresgripsiwn gan fferyllydd yng Nghymru, hawl i gael presgripsiwn am ddim.

Efallai y bydd gennych hawl i gael budd-daliadau fel Lwfans Gweini neu Lwfans Byw i’r Anabl i helpu i dalu costau gofal yn eich cartref (gweler Cymorth a chyngor ariannol). 

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau disgwylir i bobl gyfrannu tuag at gost eu gofal. Mae’r gwasanaethau sydd am ddim yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac asesiadau o’r hyn y mae ar bobl a’u gofalwyr ei angen.

Cyfraniadau a aseswyd

ID: 2153, adolygwyd 09/09/2021