Talu Hysbysiad Talu Cosb (HDC)

PATROL - Gwasanaeth Dyfarnu Annibynnol

Mae Cyngor Sir Penfro yn aelod o Gyd-bwyllgor Dyfarnu Rheoliadau Parcio a Thraffig tu allan i Lundain (PATROL).

Am fwy o wybodaeth a rhestr o Gynghorau sy'n cyfranogi, cysylltwch â'u: PATROL  

ID: 1552, adolygwyd 15/03/2022