Tendrau a Chytundebau

Tendrau a Chontractau

Diben y safle hwn yw darparu gwybodaeth am : -

·       Yr hyn a brynwn a phwy yn y Cyngor sy'n ei brynu

·       Y cyfreithiau/deddfau a'r gweithdrefnau sy'n llywodraethu'r hyn a brynwn

·       Â phwy y dylech gysylltu am ragor o wybodaeth

Cymorth Busnes

Angen Cymorth? Cyngor a chymorth busnes rhad ac am ddim Busnes Cymru (yn agor mewn tab newydd)

ID: 555, adolygwyd 29/11/2023