Tendrau a Chytundebau

Crynodeb o Fandiau Gwerth a Mannau Hysbysebu

Band Gwerth

Man Hysbysebu

 

Nwyddau a gwasanaethau gwerth £189,330 ac uwch (£663,540 am wasanaethau o dan Drefn Llai Manwl) neu ar gyfer gwaith gyda gwerth £4,733,252 neu uwch.

FTS GwerthwchiGymru (a’r cyfryngau cymdeithasol lle y bo’n briodol) 

Tendr Ymarfer Llawn i’w gwblhau. PCR 2015 yn berthnasol.

Nwyddau a gwasanaethau gwerth £25,000 - £189,330 (£25,000 – 663540 o dan Drefn Llai Manwl)  neu ar gyfer gwaith gyda gwerth  £25,000 - £4,733,252

GwerthwchiGymru (a’r cyfryngau cymdeithasol pan fo’n briodol)  

Tendr Ymarfer llawn i’w gwblhau o dan Reolau Gweithdrefn yr Awdurdod ac egwyddorion PCR 2015.

£5,000 - £24,999

 Gwahoddiad yn Unig

 

 Tri dyfynbris i’w cael gan Gyfarwyddwr Gwasanaeth neu swyddog awdurdodedig

< £5,000

Dim hysbyseb

Caffael adrannol gan Gyfarwyddwr Gwasanaeth neu swyddog awdurdodedig yn amodol ar reolau cytundeb gweithdrefn mewn perthynas â Chaffael nwyddau a Gwasanaethau.

ID: 569, adolygwyd 10/02/2021