Tendrau a Chytundebau

Crynodeb o Fandiau Gwerth a Mannau Hysbysebu

Nwyddau a gwasanaethau gwerth £213,477 (gan gynnwys TAW) ac uwch (£663,540 am wasanaethau o dan Drefn Llai Manwl) neu ar gyfer gwaith gyda gwerth £5,336,937 (gan gynnwys TAW) neu uwch

  • FTS GwerthwchiGymru (a’r cyfryngau cymdeithasol lle y bo’n briodol)
  • Tendr Ymarfer Llawn i’w gwblhau. PCR 2015 yn berthnasol.

Nwyddau a gwasanaethau gwerth £25,000 - £213,477 (gan gynnwys TAW) (£25,000 – £663,540 o dan Drefn Llai Manwl) neu ar gyfer gwaith gyda gwerth £25,000 - £5,336,937 (gan gynnwys TAW)

  • GwerthwchiGymru (a’r cyfryngau cymdeithasol pan fo’n briodol)
  • Tendr Ymarfer llawn i’w gwblhau o dan Reolau Gweithdrefn yr Awdurdod ac egwyddorion PCR 2015.

£5,000 - £24,999

  • Gwahoddiad yn Unig
  • Tri dyfynbris i’w cael gan Gyfarwyddwr Gwasanaeth neu swyddog awdurdodedig

< £5,000

  • Dim hysbyseb
  • Caffael adrannol gan Gyfarwyddwr Gwasanaeth neu swyddog awdurdodedig yn amodol ar reolau cytundeb gweithdrefn mewn perthynas â Chaffael nwyddau a Gwasanaethau.
ID: 569, adolygwyd 29/03/2023