Tendrau a Chytundebau

Cyfleoedd Tendro

Mae’r Cyngor yn ymgymryd y mwyafrif o’i dendrau yn electronig.

Gellir gweld y cyfleoedd hyn trwy fynd i wefan Bravo (yn agor mewn tab newydd) a chlicio ar y Bwrdd Bwletin.

Rydyn ni hefyd yn hysbysebu gofynion dros £25k ar GwerthwchiGymru (yn agor mewn tab newydd) ac fe fyddai’n fuddiol cofrestru ar y safle hwn yn rhad ac am ddim.

 

ID: 556, adolygwyd 29/11/2023