Tendrau a Chytundebau

Cyfleoedd Tendro

Mae’r Cyngor yn ymgymryd y mwyafrif o’i dendrau yn electronig.

Gellir gweld y cyfleoedd hyn trwy fynd i wefan Bravo a chlicio ar y Bwrdd Bwletin.

Rydyn ni hefyd yn hysbysebu gofynion dros £25k ar GwerthwchiGymru ac fe fyddai’n fuddiol cofrestru ar y safle hwn yn rhad ac am ddim.

 

ID: 556, adolygwyd 08/09/2021