Tendrau a Chytundebau

GwerthwchiGymru

www.gwerthwchigymru.gov.uk yw'r safle newydd rhad ac am ddim, ar gyfer hysbysiadau contractau sector cyhoeddus Cymru.

Dylai pob cyflenwr newydd gofrestru ar y safle hwn er mwyn cael gwybod am gyfleoedd tendro sydd i ddod.

Mae'n hanfodol bod cyflenwyr a oedd wedi cofrestru'n flaenorol yn cadarnhau bod eu manylion wedi'u trosglwyddo i'r safle newydd a'u bod yn gyfredol os dymunant barhau i wneud ceisiadau am gyfleoedd yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Gohebiaeth GwerthwchiGymru gan Lywodraeth Cymru

Gwahoddiad i Gyflenwyr Gofrestru - Templed Cymraeg

ID: 557, adolygwyd 18/08/2017