Tendrau a Chytundebau

GwerthwchiGymru

GwerthwchiGymru Dylai pob cyflenwr newydd gofrestru ar y safle hwn er mwyn cael gwybod am gyfleoedd tendro sydd i ddod.

Mae’n hanfodol bod cyflenwyr hefyd yn gwirio bod eu manylion yn gywir ac yn wedi eu diweddaru os ydynt yn dymuno derbyn rhybuddion perthnasol a pharhau i wneud ceisiadau am gyfleoedd yn y sector gyhoeddus yng Nghymru.

 

ID: 557, adolygwyd 15/12/2022