COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tendrau a Chytundebau

GwerthwchiGymru

GwerthwchiGymru Dylai pob cyflenwr newydd gofrestru ar y safle hwn er mwyn cael gwybod am gyfleoedd tendro sydd i ddod.

Mae’n hanfodol bod cyflenwyr hefyd yn gwirio bod eu manylion yn gywir ac yn wedi eu diweddaru os ydynt yn dymuno derbyn rhybuddion perthnasol a pharhau i wneud ceisiadau am gyfleoedd yn y sector gyhoeddus yng Nghymru.

 

ID: 557, adolygwyd 27/04/2018