Tendrau a Chytundebau

Gwybodaeth Tendrau a Chontractau

Categori Teitl Cyfeiriad Contractwr Cyswllt caffael Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen Cyfnod Estyniad
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Meddalwedd Diogelwch a Chydymffurfiaeth PROC/2324/094 MetaCompliance donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 21/10/2023 20/10/2026 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Prosiect Calon Sir Benfro Y Gronfa Ffyniant Bro -  Carchar Castell Hwlffordd – Gwerthusiad Archeolegol Cam 1  PROC/2324/017 Dyfed Archaeologcial Trust katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 28/05/2023 28/10/2023 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Cytundeb Fframwaith ar gyfer Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg PROC/2324/040 Menter A Busnes, Trosol, Atebol, Clear Translations, Trywydd Cyf, Bla Translations, Cyfieithu Acen Ltd, Calan Cyfyngedig roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  04/03/2024 03/03/2026 12
Cludiant System Wybodaeth am Drafnidiaeth Teithwyr Amser Real PROC/2021/025 JMW Systems Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/11/2020 31/10/2024 N/A
Adnoddau Dynol Gweithwyr Asiantaeth PROC/2324/111 Matrix SCM Limited roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  15/01/2024 14/01/2026 24
Stationery Fframwaith ar gyfer Cymhorthion Addysgol, Cymhorthion Cwricwlwm a Chynhyrchion Cysylltiedig  PROC/2425/018 Findel Education donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/11/2023 31/10/2027 N/A
Priffyrdd a Pharciau Cyflenwi Ffilmiau a Finyl i’r Ffatri Arwyddion  PROC/2122/031 William Smith Group 1832 hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/08/2021 11/11/2025 N/A
Gwasanaethau Ariannol Darparu Gwasanaethau Rheoli'r Trysorlys ESPO 664 - 17 Link Treasury Services donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 15/11/2019 15/05/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Ateb Monitro Gofal Cartref Electronig PROC/2324/118 The Access Group donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 16/11/2023 15/11/2026 12
Gofal Cymdeithasol   PROC/2324/010 Western Welsh Community Care; Pembrokeshire Care Ltd; Croeso Care Ltd; Harbour Care Services Limited; Care in Hand Ltd; Care Wales (Gofal Cymru); Gofauls Ltd; H M Care; Adferiad Recovery; Community Interest Care CIC; CTD Care Services Ltd; Cariad Care Group Ltd; Quayside Care Limited; Van Dyke Healthcare roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  04/12/2023 03/12/2033 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Contract Consesiwn e-Daliadau (PCard) PROC/1314/088 Barclaycard Global Commercial Payments hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 03/12/2013 02/12/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Prynu System Rheoli Cyllid PROC/1718/080 Advanced Business Solutions donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 03/12/2018 02/12/2025 N/A
Arlwyo   Gostyngiadau ar gyfer Caffi yn Llyfrgell, Oriel, a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd PROC/2324/076 Pembrokeshire Entertainment Ltd  donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 07/12/2023 06/12/2024 12
Gwasanaethau Adeiladu Dylunio ac Adeiladu Anheddau Preswyl a Gwaith Cysylltiedig yn Tudor Place, Tiers Cross PROC/1920/118/3A-06 Tycroes Group Ltd diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 15/08/2022 31/08/2024 N/A
Gofal Cymdeithasol Fframwaith Gwasanaethau Byw gyda Chymorth  PROC/1617/006 G.R.S. (Care) Limited, Voyage, Cartrefi Cymru Cyf, Silver Springs Support Ltd, Perthyn, Care in Hand Ltd, Gofal c Chymorth Gwalia, Lifeways Community Care, Allied Healthcare Group Limited, Elliots Hill Care Ltd, Walsingham Support, Mencap Cymru, Shaw healthcare Group Ltd, Shangrila Care Services, Leonard Cheshire Disability, Hafal, Pembrokeshire Mind, Consensus Support, Clynfyw CIC, Celtic Residential Care Ltd, Action On Hearing Loss, Accomplish Group Ltd, Ty'n-y-Coed Care Ltd, Gelli Mor roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/08/2017 31/08/2024 N/A
Cludiant Darparu Gwasanaethau Cludo Gwastraff PROC/2122/020-1 A D Howell Wells Ltd; Gavin Griffiths Recycling Lts; hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/10/2021 30/09/2024 12
Chwaraeon a Hamdden Darpariaeth Gwasanaethau Achubwyr Bywyd Traethau PROC/0708/044 Royal National Lifeboat Institution donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/11/2007 31/12/2024 24
Gwasanaethau Proffesiynol Cynllunio, caffael a goruchwyliaeth ar gyfer cyfleuster trosglwyddo gwastraff newydd arfaethedig NPS-PS-0067-16-17 Capita Property & Infrastructure Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 19/03/2021 30/06/2024 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi a gosod sgaffaldiau PROC/2021/058 JP Junior Scaffolding katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 18/01/2021 17/01/2025 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru 2020-2024 PROC/1920/118 Morganstone Ltd; BAM Construction Ltd; Willmott Dixon Construction Limited; Lewis Construction Building Contractors (Wales) Ld; TAD Builders; Tycroes Group Ltd; W J G Evans & Sons Building Contractor; Andrew Scott Limited; C Wynne & Sons Ltd t/a Wynne Construction; Jones Brothers (Henllan) Limited; T Richard Jones (Betws) Limited; John Weaver (Contractors) Ltd; Morgan Sindall Plc; Lloyed & Gravell Ltd; Bouygues UK; Vinci Construction Uk; Tidbury Douglas Construction Ltd; W B Griffiths & Son Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/02/2020 31/10/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Fframwaith Mân Waith ar gyfer Cynnal a Chadw Adeiladau PROC/2122/028 H.L.Fielding and Sons Ltd; Warmserve Plumbing & Heating; Disabled Living & Mobility; Carl Griffiths Building & Groundwork; JonesMaher Limited; Rees Electrical (Pembrokeshire) Ltd; Priory Property Maintenance (Pembs) Ltd; Karl Cookson Painting and Civil Contractors; R & M Williams ltd; W B Griffiths & Son Ltd; HMBS Group Ltd; W J G Evans & Sons Building Contractor; RNF Services; KARN Construction; G&G Builders (Pembrokeshire) Ltd; Tree and Sons Ltd; Celtic Windows; LCB Construction; RKES (Wales) Ltd; John Morley Electrical; R T Electrics; EMC Services (Wales) Ltd; Barrie Thomas Builders Ltd; LNS Builder Limited; Jeff Way Electrical Services Limited; SJR Electrical; Hay Construct Ltd; JT Painting & Decorating; Master Painters & Decorators Ltd; Clear Heart; Electro-Technical & Testing Solutions Ltd; Ling Electrical Ltd; HMBS Group Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/02/2022 31/01/2025 12
Stationery Gwasanaethau argraffu  PROC/2122/055 Harcourt Litho Ltd; Lexon Group; Jones & Brooks Limited; Manchester Printers Group Limited; Spectrum Printing; Bert Edwards (Milford Haven) Limited; Inc Dot Com Limited; Mail Solutions UK Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/02/2022 31/01/2025 12
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Darparu Cyfleuster Trwyddedig i Dderbyn ac Ailgylchu/Prosesu Symiau o Wastraff Anadweithiol PROC/2021/089 Lawrence Landfill Ltd diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 11/01/2021 31/01/2025 12
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Darparu Cyfleuster a Ganiateir ar gyfer Derbyn ac Ailgylchu/Prosesu Gypswm o Ddeunydd Gwaith Adeiladu  PROC/2021/093 Griffiths WasteManagement Ltd. diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 11/01/2021 31/01/2025 12
Gwasanaethau Adeiladu Is-gontractwr ar gyfer Dylunio a Gosod mannau gwerthu bwyd ar lawr gwaelod Glan Cei'r Gorllewin PROC/2324/066 Dawnvale Limited katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 09/08/2023 31/07/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System talu dros y ffôn mewn meysydd parcio PROC/2021/144 PAYBYPHONE LIMITED donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2021 28/02/2025 N/A
Priffyrdd a Pharciau Darparu Gwaith Lladd Gwair Amwynderol PROC/2021/078 Groundsure Land Management; One Stop Property Development Ltd; Elfed Brown; Roscoe Tree Services Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2021 31/03/2025 N/A
Priffyrdd a Pharciau Darparu Gwaith Lladd Gwair Amwynderol PROC/2122/091 Arcswood CIC hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2022 31/03/2025 N/A
Gofal Cymdeithasol Darparu Gwasanaeth Cymorth fel bo’r angen i Gyn-Droseddwyr PROC/1920/039 Goleudy Housing and Support Limited roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/03/2020 27/03/2027 36
Gwasanaethau Proffesiynol Darparu Gwasanaeth Dyluniad Gwefan ar gyfer Gwasanaethau Hamdden PROC/1819/067 Grandad Digital Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 25/03/2019 31/07/2024 N/A
Addysg Cyflenwi Llyfrau llyfrgell - Llyfrau Oedolion EPSO376F_21 Askews and Holts Library Services Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2021 31/03/2025 N/A
Addysg Cyflenwi Llyfrau Llyfrgell - Llyfrau Iau  EPSO376F_21 Peters Bookselling Services donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2021 31/03/2025 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Datblygu Cynllun Tai Cymdeithasol ‘mewn pecyn parod’ yn Ffordd Glasfryn, Tyddewi PROC/2223/084 GRD Limited diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 09/09/2022 01/10/2024 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Fframwaith Gwasanaethau Peirianneg Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru PROC/2122/002 Mott MacDonald; Amey Consulting; WSP UK Limited; Arcadis Consulting (UK) Ltd; Atkins Limited; Capita Property & Infrastructure Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2021 31/03/2025 N/A
Addysg Cyflenwi DVD, CD Cerddoriaeth a Gwasanaethau Cysylltiedig i’r Gwasanaethau Llyfrgell EPSO376F_21 Trans UK Supplies Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2021 31/03/2025 N/A
Priffyrdd a Pharciau Arolygon Cyflwr Priffyrdd Seiliedig ar Beiriant PROC/2122/117 W.D.M. Limited rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2021 31/03/2025 N/A
Priffyrdd a Pharciau Darparu Gwasanaethau Rheoli Traffig PROC/2122/081 A&C Aggregates Limited; Amberon Ltd; Forest Traffic Services Ltd rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2022 31/03/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Caledwedd TG a ffonau symudol PROC/2021/119 Various / Amrywiol donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2021 31/03/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Trwyddedu cronfa ddata gweinydd Microsoft PROC/2324/129 Softcat donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2027 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu System Rheoli Cynllunio ac Adeiladu Ar-lein PROC/2324/166 Agile Applications Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2027 12
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu Meddalwedd Cofrestru Etholiadau  PROC/2324/117 IDOX Software Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Refeniw a Budd-daliadau, Rheoli Dogfennau Electronig a Meddalwedd Platfform Tai PROC/2324/148 Northgate Public Services donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2029 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Trwyddedau Safle Servelec Abacus PROC/2324/137 The Access Group donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/10/2024 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Darparu Cyngor ar Ardrethi Busnes 2017 NPS-PS-0027-15 Cooke & Arkwright donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2017 31/03/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Rheoli Desg Gwasanaeth TG PROC/2021/026 Bramble HUb donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 05/04/2021 04/04/2025 N/A
Arlwyo   Consesiwn Hufen Iâ yng Nghwm Abergwaun - Eitem 2 PROC/2223/094 Yacht Club Café donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 08/04/2024 07/04/2027 12
Arlwyo   Consesiwn Hufen Iâ yn Niwgwl - Eitem 1 PROC/2223/094 Paul Holmes Mobile Catering Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 08/04/2024 07/04/2027 12
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Darparu gwasanaethau glanhau wrth gefn yng Nghyngor Sir Penfro Adeiladau PROC/2021/114 MJM Commercial Cleaning Company; Coastal Cleaning UK & Ireland Ltd; Crystal Facilities Management; Adapt Business Services Limited; Ticketyboo Cleaning Ltd; Ultime Cleaning Ltd; Inside Out Cleaning katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 15/04/2021 14/04/2025 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Glanhau Rhyng-gipwyr SWTRA ac archwiliadau bob chwe mis PROC/2223/203 Wales Environmental Limited hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 23/03/2023 31/12/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Cynnal a Chadw Drysau Awtomatig PROC/2324/120 OCON Fire & Security Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/02/2024 31/01/2027 12
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Gwasanaeth  Tirlenwi  PROC/0506/064 Resources Management (UK) Limited (trading as Potters Waste Management) katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/06/2007 31/05/2024 24
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu mudo SIP, mudo ReDBox a ffôn meddal/Ignite ar gyfer y ganolfan gyswllt G Cloud PROC/2021/053 Daisy Communications Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/06/2021 31/05/2024 24
Gwasanaethau Proffesiynol Gwasanaethau Proffesiynol ar gyfer Datblygiad Tai Brynhir PMFDTS-1133-2021 Mace Limited hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 06/05/2021 31/05/2024 N/A
Stationery Papurach a Phapur Copïwr  WGCD-CS-111-21 Lyreco Uk Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/06/2022 31/05/2024 24
Chwaraeon a Hamdden Consesiwn llogi dodrefn traeth ar draethau Dinbych-y-pysgod PROC/2021/102 Pembrokeshire Entertainment Ltd  donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 12/06/2021 11/06/2024 24
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Platfform Arolwg Ymgysylltu â Staff PROC/2324/023 Culture Amp donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 13/06/2023 12/06/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Prynu Platfform Ymgysylltu â Dinasyddion  PROC/2324/033 Granicus donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 15/06/2023 24/06/2024 N/A
Arlwyo   Consesiwn ar gyfer Caffi / Siop Goffi yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd PROC/2021/153 RH Engineering Services UK Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 28/06/2021 27/06/2024 24
Priffyrdd a Pharciau Fframwaith ar gyfer Torri Lleiniau Priffyrdd yn Fecanyddol yn Sir Benfro PROC/2122/178 Camddwr Contractors Cyf, M M Griffiths,  rosanne.veale@pembrokeshire.gov.uk 01/07/2022 30/06/2024 24
Arlwyo   Cyflenwi oeryddion dŵr ac ategolion PROC/2122/040 Waterlogic GB Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/07/2021 30/06/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gwasanaethu Gosodiadau Solar Ffotofoltäig  PROC/2021/007 Silverstone Green Energy Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/07/2020 30/06/2024 12
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cyflenwi Ateb Gweddarlledu PROC/2122/039 Public-i Group Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/07/2021 30/06/2024 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Darparu cyfleuster trwyddedig i dderbyn ac ailgylchu sgubion strydoedd a gwastraff gylïau PROC/2021/147 Lawrence Landfill Ltd diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 28/06/2021 30/06/2024 24
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Amnewid VMWare / Gweinydd PROC/2324/052 Boxxe Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 18/07/2023 17/07/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Gwaith cynnal a chadw ar y system ffôn PROC/2324/083 Daisy Communications Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 29/07/2023 28/07/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Rhwydwaith ffôn cyhoeddus wedi'i newid (PSTN) PROC/2324/060 Daisy Communications Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 29/07/2023 29/07/2024 N/A
Addysg Cefnogaeth ôl-gwrs y Cynllun Sabothol PROC/2324/062 Rhagoriaith donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 31/07/2023 31/07/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gweithredu a Chynnal Cyfleusterau Cyhoeddus yn Sir Benfro PROC/1314/057 Danfo (UK) Ltd diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 01/08/2014 31/07/2024 48
Adnoddau Dynol Gwasanaethau Asiantaeth ar gyfer Staff Modurdai Cyngor Sir Penfro PROC/2223/150 Proactive Personnel Recruitment Agency  roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  19/01/2023 31/07/2024 N/A
Cludiant Prynu Dau Drelar Arlwyo PROC/2324/053 Leisure Pods Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 08/08/2023 07/08/2024 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Gwasanaethau Ymgynghori ar Gost Cynnal a Chadw Adeiladau PROC/2324/068 Penfro Consultancy Limited katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 09/08/2023 09/08/2024 N/A
Ymgynghoriaeth Penodi Asiantau Rheoli a Rheoli a Chyflawni Gwaith Cynnal a Chadw Ataliol Cynlluniedig yng Nghanolfan Siopa Glan-yr-afon, Hwlffordd PROC/2223/199 Colliers International katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 15/02/2023 15/08/2024 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Gwaith Draenio – Cynnal a Chadw a Gwasanaethu Gwaith Trin Carthffosiaeth, Gorsafoedd Pwmpio, Gosodiadau Klargester a Charthbyllau (Lot 3) PROC/2223/077 J N Griffiths katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 31/08/2022 16/08/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gwasanaethu Taclau Codi a Lifftiau Grisiau i Gleifion PROC/2122/025 NGA Engineering katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 23/08/2021 22/08/2024 12
Deunyddiau Adeiladu Darparu Cynhyrchion Addurnol (o dan Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer Deunyddiau Adeiladu) NPS-CFM-0085-18 ICI paints Akzonobel  katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/09/2021 31/08/2024 12
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gwasanaethu Lifftiau Teithwyr a Nwyddau  PROC/2122/085 Cardiff Lift Company diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 01/09/2021 31/08/2024 12
Cludiant Llwybrau Cludiant Addysg a’r Gwasanaethau Cymdeithasol  PROC/1314/100 Harfordcabs, Link Taxis, Cleddau Cabs, taxi dean, Alun Phillips, Richard Bros, Jones Motors (Login) Ltd, Bysiau Cwm Taf Valley Coaches Ltd, edward bros, J. H. Davies & Co, EJ Evans & Son Limited (t/a Evans Coaches), Silcox Coaches hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/09/2014 31/08/2024 48
Cludiant Prynu Cynwysyddion Llwythwr â Bachyn PROC/2324/026 GJF Fabrications LTD hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 12/09/2023 11/09/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System Meddalwedd Cyflogres/Personél PROC/2122/098 Softcat plc donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 30/09/2021 29/09/2024 24
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System Rheoli Achosion Gofal Cymdeithasol PROC/2021/044 OLM Systems donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/10/2020 30/09/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Glanhau Traethau yn Sir Benfro  PROC/1920/078 Danfo (UK) Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2020 30/09/2024 24
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Darparu Gwasanaethau Cloddio Beddau  PROC/2122/125 wilkliam dyfed reed hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 10/10/2022 30/09/2024 24
Gwasanaethau Proffesiynol Darparu Trefniadau Angladd PROC/2021/145 F.G Rees Undertakers donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/10/2021 30/09/2024 12
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Rhwydwaith Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus  PROC/1718/021 BT plc donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/11/2014 14/10/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System Rheoli Data Gwastraff PROC/2021/091 Opensky Data Systems donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 20/10/2020 19/10/2024 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Dylunio ac Adeiladu Prosiect Adfywio Cei’r De, Penfro – Camau 1 a 2 PROC/1920/118/4A-03 Andrew Scott Limited diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 13/03/2023 23/10/2024 N/A
Gofal Cymdeithasol Darparu Cymorth Tai Digartref Cyffredinol mewn Llety Argyfwng a Dros Dro PROC/2223/034 NACRO roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/11/2022 31/10/2024 12
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System Meddalwedd Pridiannau Tir PROC/2122/046 Northgate Public Services donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/11/2021 31/10/2024 N/A
Addysg Cytundeb Consesiwn ar gyfer Darpariaeth Gofal Dydd yng Nghanolfan plant Integredig y Frenni, Crymych PROC/1819/054 PlayDays childcare donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 11/11/2019 10/11/2024 24
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cyflenwi System Arlwyo heb Arian PROC/2223/114 HavenSystems Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/12/2022 30/11/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu Swyddfa Cyflogres Taliadau Uniongyrchol PROC/2021/143 IRIS Software Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 30/11/2022 30/11/2024 24
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Meddalwedd a Gwasanaethau Cysylltiedig Microsoft Software PROC/2122/030 Computacenter (UK) Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 14/12/2021 13/12/2024 12
Gwasanaethau Proffesiynol Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol NPS-PS-0098-19  Various / Amrywiol donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 18/12/2020 13/12/2024 N/A
Cludiant Gwasanaeth Trafnidiaeth Teithwyr - Llwybr T5 PROC/2021/001 Richards Bros hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/09/2020 31/12/2024 n/a
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Prawf Gwifrau Gosod a Phrawf Dyfeisiau Cludadwy (PAT) PROC/1920/058 Circuit Electrical Testing Limited katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/01/2020 31/12/2024 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Calon Sir Benfro, Prosiect Ailddarganfod Hwlffordd  PROC/1920/118/4a-02/CA4756 Morgan Sindall plc diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 08/08/2022 31/12/2024 N/A
Ymgynghoriaeth Gwasanaeth Cyngor Ariannol a Mwyhau Incwm Arbenigol ledled Sir Benfro PROC/2223/008 Citizens Advice Pembrokeshire roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  03/01/2023 02/01/2025 24
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Darparu cyfleuster(au) a ganiateir i dderbyn, swmpgyflenwi, trosglwyddo a/neu drin gwastraff gwyrdd  PROC/1920/019 Lawrence Landfill Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 14/01/2020 13/01/2025 N/A
Gofal Cymdeithasol Gwaith Cymdeithasol Annibynnol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Plant PROC/2324/064 Other Spaces roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/08/2023 31/01/2025 N/A
Arlwyo   Consesiwn ar gyfer Darpariaeth Arlwyo yn Siop Goffi Canolfan Hamdden Abergwaun PROC/2021/153 The Gourmet Pig donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 14/02/2022 13/02/2025 24
Gwasanaethau Proffesiynol Gwasanaeth Tanysgrifio Cynhyrchion Mislif PROC/2223/180 Eco Hygiene Care Ltd roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/06/2023 30/03/2025 12
Gwasanaethau Adeiladu Contractiwr Newydd ar gyfer Datblygiad Cranham Park  PROC/1920/118/3A-08 W B Griffiths & Son Ltd  diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 01/01/2022 31/03/2025 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gwaith gwasanaethu Teledu cylch cyfyng PROC/2324/056 Dyfed Alarms Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 20/07/2023 23/04/2025 N/A
Gofal Cymdeithasol Gwasanaeth Chamddefnyddio Sylweddau i Oedolion Plant a Phobl Ifanc PROC/1920/040 Barod Project roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/05/2020 30/04/2025 12
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System Rheoli Dysgu Datblygiad Ar-lein Cyngor Sir Benfro (POD) PROC/2324/004 Learning Pool Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/06/2023 30/05/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Modiwl Ychwanegol i'r Rhith-amgylchedd Dysgu PROC/2021/042 Pembrokeshire College donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 23/09/2020 30/06/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Datblygu Amgylchedd Dysgu Rhithwir Ar-lein PROC/1920/104 Pembrokeshire College donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 09/04/2020 30/06/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu System Ffôn SIP Newydd yn Ysgol Uwchradd Hwlffordd PROC/2122/179 Carreras Communications donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 30/05/2022 30/06/2025 N/A
Priffyrdd a Pharciau Cyflenwi Halen a Chynhyrchion Cysylltiedig  NPS-CFM-106-20 Compass Minerals UK nigel.morgan@pembrokeshire.gov.uk 01/07/2021 01/07/2025 N/A
Stationery Argraffu ar gyfer Canfasio a Chofrestru Etholiadol PROC/2122/099 Print Image Network Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 18/07/2022 17/07/2025 12
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Library Solutions yn Llyfrgell Doc Penfro PROC/2223/029 Bibliotheca donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 22/06/2022 21/07/2025 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Penodi Contractwr Arbenigol i Osod Lifftiau Llwyfan ar gyfer Grantiau Addasiadau i'r Anabl PROC/2324/059 NGA Engineering katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 26/07/2023 26/07/2025 N/A
Cludiant Fframwaith CCS ar gyfer Cyflenwi a Gosod Teiars a Sgriniau Gwynt. PROC/2324/030 Tuf Treads Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2023 26/07/2025 N/A
Addysg Cynllun Gwobrau Ysgolion Cynaliadwy PROC/2324/063 Janie Pridham katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 27/07/2023 27/07/2025 N/A
Education / Addysg Fframwaith ar gyfer Rhaglen Bontio Cyn-ymgysylltu PROC/2223/117 PRP Training Ltd; Pembrokeshire College donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/02/2023 31/07/2025 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Darparu Gwasanaeth Gorfodi ar gyfer Gwasanaethau Amgylcheddol  PROC/2223/116 Waste Investigations Support & Enforcement Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 14/08/2023 13/08/2025 24
Gwasanaethau Adeiladu Dylunio a Chyflenwi Ceginau ar gyfer Stoc Tai Cyngor PROC/2223/127 Howden Joinery Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 07/09/2023 31/08/2025 24
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gwasanaethu a Chynnal a Chadw Unedau Gwres a Phŵer Cyfunedig EC Power ar draws amrywiol Adeiladau Masnachol  PROC/2223/101 SAV Systems United Kingdom Limited diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 24/09/2022 23/09/2025 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gwasanaethu Boeleri a Chyfarpar Masnachol mewn Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus PROC/2223/019 Lorne Stewart PLC katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/11/2022 31/10/2025 12
Arlwyo   Consesiwn ar gyfer Darpariaeth Arlwyo ym Maes Parcio Traeth y De, Dinbych-y-pysgod PROC/2122/097 Beach Box donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2022 05/11/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu System Meddalwedd Diogelu’r Cyhoedd  PROC/2223/144 IDOX Software Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 15/12/2022 14/12/2025  
Ymgynghoriaeth Gwasanaethau Rheoli Prosiectau ar gyfer Prosiectau Tai PROC/2021/014 Mace Limited hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk  01/08/2020 31/01/2026 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Cytundeb Fframwaith ar gyfer Ailweirio Stoc Tai Cyngor yn Drydanol PROC/2122/159-3 W B Griffiths & Son Ltd; Warmserve Plumbing & Heating; Jeff Way Electrical Services Limited diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 01/02/2023 31/01/2026 12
Gofal Cymdeithasol Gwasanaeth Cymorth fel y bo'r Angen ar gyfer Llety a Thai â Chymorth i Bobl sy'n Camddefnyddio Alcohol a/neu Sylweddau  PROC/2122/027 Adferiad Recovery roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/02/2022 31/01/2026 36
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System Fancio a Reolir ar gyfer Taliadau Uniongyrchol PROC/2223/176 Haven Systems Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 21/02/2023 20/02/2026 12
Gwasanaethau Proffesiynol Cytundeb ar gyfer Gwiriadau Ar-lein y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd PROC/2324/092 Powys CC Supplier donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2023 28/02/2026 N/A
Priffyrdd a Pharciau Cyflenwi a Gosod Rhwymwr Trin Arwynebau  PROC/2122/105-2 Asphalt Surface Dressing Services Limited hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2022 28/02/2026 N/A
Priffyrdd a Pharciau Cyflenwi Rhwymellau PROC/2122/105-1 Nynas hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2022 28/02/2026 N/A
Cludiant Fframwaith ar gyfer Llogi Offer a Pheiriannau  PROC/2122/082 Pembroke Hire Centre Ltd, Wales Environmental Ltd, Parker Plant Hire Ltd, Tool Trader Direct Ltd t/a MPH Hire, Drainforce, Jetsweep Ltd, RNA Plant Ltd, Evans Plant Hire, Alan James & Sons, A&C Aggregates Limited,  Thomas Plant Hire, Greenacres Skip hire Ltd, Clee Hill Plant Ltd, Malcolm Herbert Plant Hire Ltd, W R Cooper Plant Hire, JC plant hire and groundworks, paul griffiths plant hire, David Rees Fencing, Roscoe Tree Services Ltd, Hughes and John, wayne reynolds plant hire, GAP Group Limited, Brandon Hire Station, Collins Bros (Pembs) Ltd, D.I.Evans cyf, tom prichard contracting, RV plant hire, A&M Plant Hire Ltd, C l J Rose, West Wales Waste Limited, Sunbelt Rentals Limited, CP Hire Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2022 28/02/2026 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Gwasanaeth Casglu Tecstilau ar gyfer Grŵp Rheoli Gwastraff CLAIRE Cymru MTCBC/CLAIRE/TWR01 JMP Wilcox and Company Ltd diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2022 28/02/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu Meddalwedd Gwrthfeirysau PROC/2223/152 Integrity360 donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 06/03/2023 05/03/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Contract Argraffu (Dyfeisiau Amlddefnydd) PROC/2223/106 Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2023 31/03/2026 24
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Darparu Gwasanaeth Cynelu Cŵn Crwydr PROC/2223/123 Greenacres Animal Rescue donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2023 31/03/2026 12
 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cyfarpar newydd BIG-IP (F5) PROC/2021/151 Pentesec Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2021 31/03/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu meddalwedd SIMS Primary a gwasanaethau cysylltiedig PROC/2122/041 Capita Software Services donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 31/12/2020 31/03/2026 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol Gorllewin Cymru PROC/2122/070 Advocacy West Wales - Eiriolaeth Gorllewin Cymru roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/04/2022 31/03/2026 36
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu Gwasanaethau Llyfrgell y Gyfraith Ar-lein PROC/2223/193 LexisNexis donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 16/04/2023 15/04/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cynhyrchion a gwasanaethau TG mewn cystadleuaeth fach o dan Lot 2 – caledwedd TG – ar gyfer rhwydwaith ardal storio (SAN) PROC/2021/157 Circle IT Solutions Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 17/06/2021 16/06/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Trwydded wal dân PROC/2122/047 Pentesec Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 29/06/2021 29/06/2026 24
Gwasanaethau Proffesiynol Gwasanaethau Proffesiynol ar gyfer Prosiect Seilwaith Gwyrdd   PMFDTS-0524-2019 Faithful+Gould hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 19/06/2019 30/06/2026 N/A
Gofal Cymdeithasol Darparu Gwasanaeth Cymorth Cyffredinol PROC/1819/006 Pembrokeshire Care Society roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/07/2019 30/06/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Gwasanaethau Llais a Data Symudol RM3808 - PROC/2324/046 Daisy Communications Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 11/07/2023 10/07/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Tanysgrifiad 3-blynedd i ddefnyddio AP Forensics®. PROC/2324/002 Softcat Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 24/07/2023 23/07/2026 N/A
 Gwasanaethau Proffesiynol Prosiect Cardi Bach - Cam 4 PROC/2324/054 Sustrans katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 24/07/2023 23/07/2026 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Gwasanaethau Proffesiynol ar gyfer Datblygiad Tai Brynhir CPS–10878-2021 Mace Limited hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/12/2021 31/07/2026 N/A
Addysg Adnoddau Leadership Matters PROC/2324/049 Leadership Matters donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 22/08/2023 22/08/2026 N/A
Cludiant Swmpgyflenwi Tanwydd  PROC/2223/016 Certas Energy UK Limited t/a Emo Oils; J E Lawrence & Son Ltd; Oil 4 Wales Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/09/2022 31/08/2026 N/A
Cludiant Darparu telemateg cerbydau PROC/2324/073 Quartix Limited hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/10/2023 30/09/2026 12
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Meddalwedd Canfod ac Ymateb i Ddigwyddiad Rapid7 PROC/2122/118 Caretower donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 10/12/2021 09/12/2026 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Trin Gwastraff Gwaddodol PROC/1314/101-01 Viridor katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 17/12/2018 16/12/2026 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System Gwybodaeth Reoli Gwasanaeth Ieuenctid Holistix PROC/2122/133 Quality Education Solutions Ltd T/A QES donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/02/2022 31/01/2027 N/A
Ymgynghoriaeth Fframwaith Peirianneg Sifil Rhanbarthol De-orllewin Cymru 2023-2027 PROC/2223/170 Sunbelt Rentals Limited; Quantum Traffic management; Green Light traffic Management Limited; Forest Traffic Services Ltd; Amberon Ltd; Tetra Tech Ltd; SOCOTEC UK Limited; Quantum Geotechnical Ltd; Earth Science Partnership Ltd; Concept Engineering Consultants Ltd; Tarmac Trading Limited; Hanson Quarry Products Europe Ltd T/A Hanson Contracting; Nol; Williams Civil Engineeringan Roadmarking Ltd; Glamorgan White Lining; Enerveo Ltd; Walters UK Limited; Sterling UK Construction Ltd; EVAN PRITCHARD CONTRACTORS LIMITED; DKA; W B Griffiths & Son Ltd N Groundworks Ltd; Centregreat; A&C Aggregates Ltd; A Williams Contract Services Ltd; Roscoe Tree Services Ltd; Pembrokeshire Framework Fabricators Ltd; N Th; David Ree; Alan James & Sonss Fencingomas Plant Hire Ltd; ITH Construction Ltd; Gerald D Harries & Sons Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 06/02/2023 05/02/2027 N/A
Cyfleustodau Cyflenwi Trydan o dan Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol PROC/2324/019 EDF Energy katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 27/02/2023 27/02/2027 N/A
Cyfleustodau Cyflenwi Nwy o dan Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol PROC/2324/018 Total Gas and Power Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 27/02/2023 27/02/2027 N/A
Priffyrdd a Pharciau Cyflenwi Cynhyrchion ac Offer Chwynladdwyr PROC/2223/102 Origin Amenity Solutions; Nomix Enviro Ltd nigel.morgan@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2023 28/02/2027 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Meddalwedd AMX – Trwyddedau a Chynnal a Chadw  PROC/2122/163 IAMTech donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2022 28/02/2027 N/A
Cludiant Offer Byrnu Llorweddol Byrnwr Eco PROC/2122/103 cws engineering hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2022 28/02/2027 24
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System rheoli hawliadau athrawon cyflenwi ar-lein PROC/2223/100 Esphera Solutions Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2022 31/03/2027 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Meddalwedd Ar-lein ELMS2 PROC/2122/175 Ethitec donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 03/03/2022 31/03/2027 N/A
Cludiant Gosod Cyfleusterau Gwefru Ceir Trydan ‘Cyflym’ ym meysydd parcio CSP PROC/1819/068 Silverstone Green Energy Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 02/01/2019 31/03/2027 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Darparu Gwasanaethau Bancio PROC/2324/024 Barclays Bank donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 05/06/2023 04/06/2027 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cwyn Newydd / Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun / System Rhyddid Gwybodaeth PROC/2223/091 Civica donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 18/10/2022 17/10/2027 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Trin Gwastraff Bwyd Trefol PROC/1516/086 Ceredigion County Council katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/11/2014 31/10/2027 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Meddalwedd Cynllunio Seremonïau ac Archebu Apwyntiadau  PROC/2223/177 Zipporah Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2023 31/03/2028 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Meddalwedd Archwilio Mewnol / Diogelu Data PROC/2223/175 K10 Vision donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2023 31/03/2028 N/A
Cludiant Gosod a Chomisiynu Pwyntiau Trydanu 'Cyflym' ar gyfer Cerbydau ym meysydd parcio amrywiol Cyngor Sir Penfro a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro PROC/1920/087 Silverstone Green Energy Ltd diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 09/12/2019 31/03/2028 N/A
Gwasanaethau Ariannol Cytundeb Les a Chonsesiwn Menter Cyllid Preifat (PFI) PROC/1213/007 KMC Pembroke Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 09/09/2001 09/09/2031 N/A
Cyfleustodau Darparwr Ynni Biomas yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd  PROC/1112/013 Dula katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2009 12/10/2035 N/A
 Cyfleustodau Darparu ynni trydan solar mewn Adeiladau Cyhoeddus o fewn y Portffolio Eiddo PROC/2223/189 Awel Aman Tawe katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 24/07/2023 24/07/2044 N/A
Gofal Cymdeithasol Darparu Gwasanaethau Dydd  Various / Amrywiol Various / Amrywiol roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  Various / Amrywiol Various / Amrywiol N/A
Gofal Cymdeithasol Darparu Gofal Preswyl Safonol  Various / Amrywiol Various / Amrywiol roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  Various / Amrywiol Various / Amrywiol N/A
Gofal Cymdeithasol Darparu Gwasanaethau Byw â Chymorth  Various / Amrywiol Various / Amrywiol roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  Various / Amrywiol Various / Amrywiol N/A
Trafnidiaeth Llwybrau Trafnidiaeth Gyhoeddus Various / Amrywiol Various / Amrywiol hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk Various / Amrywiol Various / Amrywiol N/A
Cludiant Darparu Llwybrau Cludiant Addysg Various / Amrywiol Various / Amrywiol hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk Various / Amrywiol Various / Amrywiol N/A
Arlwyo   Fframwaith Bwyd – Grŵp Bwyd Cydweithredol Sector Cyhoeddus Cymru (WPSCFG) PROC/2324/170 Totally Welsh; A J Rees & Sons Ltd; Dole Food Services; Castell Howell Foods Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2024 29/02/2028 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Profi Adroddiad Cyflwr Gosodiad Trydanol (EICR) PROC/2425/009 Laker; Crystal Elctronics LTD; Goom Electrical Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 25/03/2024 20/05/2024 N/A
Priffyrdd a Pharciau Hawliau tramwy cyhoeddus a rheoli cefn gwlad PROC/2223/128 Various / Amrywiol hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/12/2023 30/11/2027 N/A
  Penodi asiantiaid rheoli yng Nghanolfan Siopa Glan-yr-afon a Glan Cei'r Gorllewin PROC/2425/012 Colliers Belfast Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/05/2024 30/04/2029 N/A
Gofal Cymdeithasol Ymgynghoriaeth tai gofal ychwanegol PROC/2425/011 Housing LIN Enterprises Ltd. roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  28/03/2024 27/09/2025 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Astudiaeth dichonoldeb yn ymwneud ag ymestyn oes Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod PROC/2425/006 Gleeds Management Services katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 01/058/2024 03/07/2024 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Gwaredu gwastraff swmpus a llygryddion organig parhaus (POPs) PROC/2425/005 CWM Environmental Limited katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 10/04/2024 31/07/2024 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Ysgol Maenorbŷr – ailadeiladu ac adfer PROC/2425/003 Gleeds Management Services katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 13/02/2024 13/02/2025 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Cyswllt Castell Hwlffordd PROC/2425/004 Atkinsrealis katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 02/02/2024 02/02/2025 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Atgyweirio methiant clogwyn Pont-yr-ŵr (Wiseman's Bridge) PROC/2324/163 iBEX Technical Access Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 20/05/2024 12/07/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Meddalwedd optimeiddio llwybrau'r gwasanaeth gwastraff Routeware, a thechnoleg Digital Depot ac InCab PROC/2324/172 Routeware Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2025 12
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Parhad o gostau cymorth, trwyddedu a chynnal a chadw ar gyfer y system rheoli llyfrgell gyfredol  PROC/2425/001 Axiell Vsmart donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2025 N/A
Gwasanaethau Adeiladu WP4 – trosi Carchar Hwlffordd yn atyniad i ymwelwyr fel rhan o’r cynllun HOP. PROC/2324/176 Tree and Sons Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 28/03/2024 28/09/2024 N/A
Addysg Podledu Cymraeg gydag ysgolion cyfrwng Saesneg PROC/2324/175 Marc Griffiths, Stiwdiobox donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 25/03/2024 31/07/2024 N/A
Gofal Cymdeithasol Cyflenwi a gosod technoleg dros dro mewn aelwydydd byw â chymorth i fonitro gweithgarwch y gwasanaeth  PROC/2324/168 Just Checking Limited roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  15/03/2024 14/09/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu System cynllunio a rheoli adeiladu ar-lein PROC/2324/166 Agile Applications Limited donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2027 12
Gwasanaethau Proffesiynol Datrysiad post hybrid ar gyfer swmp-argraffu a swmp-bostio  PROC/2324/100 dsi billing services Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 15/02/2024 14/02/2026 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Cynllun cyswllt adfywio Hwlffordd PROC/2324/165 Fielding Strategy Marketing roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  14/03/2024 13/03/2025 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Ysgol Bro Ingli, Trefdraeth – cyflenwi a gosod canopïau un-oleddf allanol  PROC/2324/161 Twinfix Limited katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 07/03/2024 01/09/2024 N/A
Gofal Cymdeithasol Tai daliadaeth niwtral yn gysylltiedig â chymorth lle bo'r angen ar gyfer pobl hŷn PROC/2324/159 Age Cymru Dyfed roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  09/11/2023 08/05/2025 N/A
Addysg Stori'r Sir – adnoddau addysgol Cymraeg PROC/2324/158 Just Print Digital hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2024 28/02/2025 N/A
Addysg Trafod Gydag Empathi – adnoddau Cymraeg PROC/2324/157 Peniarth Cymru hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/03/2024 28/02/2025 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Ail-gyflogi contractwr diogelwch bwyd PROC/2324/153 Vivid Resourcing roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/04/2024 31/03/2025 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Trwyddedu cronfa ddata gweinydd Microsoft PROC/2324/129 Softcat donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2027 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Rheoli prosiect ar gyfer gwaith brys sy'n ymwneud â lleithder, llwydni a chyddwysiad i stoc dai'r awdurdod  PROC/2324/146 W B Griffiths & Son Ltd  katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 12/02/2024 12/08/2024 N/A
Gofal Cymdeithasol Staff asiantaeth – gweithiwr cymdeithasol PROC/2324/145 Leaders In Care roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  31/01/2024 31/07/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gwasanaethau ôl-osod ymgynghorol ar gyfer ein stoc dai  PROC/2324/143 CoreLogic U.K. Ltd diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 18/09/2023 17/09/2025 N/A
Gwasanaethau Adeiladu Prosiect Cronfa Ffyniant Bro Calon Sir Benfro – trwsio muriau Castell Hwlffordd PROC/2324/041 iBEX Technical Access Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 07/02/2024 07/08/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Datrysiad TG wrth gefn PROC/2324/132 Softcat plc donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 30/01/2024 29/01/2027 24
Cludiant Prynu a gosod un lifft arolygu  PROC/2324/101 Stertil UK Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 20/11/2023 19/11/2024 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Dylunio a gosod marcwyr llwybrau creadigol a gweithiau celf ar gyfer llwybrau newydd ar gyfer gefeilldrefi Abergwaun ac Wdig, Sir Benfro PROC/2324/081 Small World Theatre donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 20/12/2023 31/12/2024 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Gweithredu cynllun rheoli olew. Glanhau seiffonau PROC/2324/126 Ambipar Site Services Ltd hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 05/12/2023 04/12/2025 N/A
Gofal Cymdeithasol Sicrhau'r dystiolaeth orau: Cyfweliadau arbenigol gyda phlant PROC/2324/125 Vaughan Training& Consultancy LTD roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  23/11/2023 22/05/2024 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Prosiect Cronfa Ffyniant Bro Calon Sir Benfro – muriau Castell Hwlffordd – gofynion arolwg ychwanegol PROC/2324/017 Dyfed Archaeologcial Trust katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 13/12/2023 13/06/2024 N/A
Cludiant Cynllun prawf e-feiciau PROC/2324/121 Zue Scooters hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 04/12/2023 03/12/2024 N/A
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Darparu meddalwedd cofrestru etholiadau PROC/2324/117 IDOX Software Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/04/2024 31/03/2025 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Comisiynu ymgysylltiad cynnar â’r farchnad ar gyfer Parc Bwyd Llwynhelyg PROC/2324/106 Promar International diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 21/09/2023 20/09/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Prynu monitorau amgylcheddol iOpt i'w gosod yn stoc dai'r cyngor  PROC/2324/105 iOpt Ltd diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 18/10/2023 31/10/2026 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Arolwg a darluniau mesuredig ar gyfer gwaith diogelu rhag tân yn Ysgol Gyfun Aberdaugleddau PROC/2324/103 Harries Planning Design Management diane.hughes@pembrokeshire.gov.uk 30/10/2023 30/04/2024 N/A
Gofal Cymdeithasol Gwasanaeth allgymorth dyfal i bobl ddigartref ar y stryd PROC/2324/036 The Wallich Clifford Community (known as The Wallich) roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/10/2023 30/09/2024 N/A
Cludiant Prynu cerbydau ail law PROC/2324/102 Dummy Pembrokeshire County Council - Procurement hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 26/10/2023 26/10/2026 N/A
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Leiniau cadi gwastraff bwyd PROC/2324/099 JPK Trade Supplies Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 26/09/2023 25/09/2024 36
Priffyrdd a Pharciau Dylunio ac, o bosibl, adeiladu a gosod y Ganolfan Darganfod Pren ym Mharc Gwledig Maenordy Scolton PROC/2021/056 Headland Design Associates Ltd donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 09/10/2023 31/07/2024 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Prif arolygiad Pont Cleddau PROC/2122/002 Atkins Limited katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 30/10/2023 01/07/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Gwaith gosod offer Llyfrgell Arberth PROC/2324/058 FG Library Products Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 08/01/2024 03/06/2024 N/A
Cludiant Prynu faniau trydan Vauxhall Combo-e (x9) PROC/2324/095 Vauxhall Group Fleet Gateshead hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 03/10/2023 02/10/2024 N/A
Gofal Cymdeithasol Hyfforddiant meddalwedd asesiadau magu plant CUBAS PROC/2324/090 Geraldine Wetherell & Associates roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  03/10/2023 02/10/2024 N/A
Gwasanaethau Proffesiynol Prynu sganwyr cyfansoddiad corff  PROC/2324/082 Boditrax donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 01/10/2023 30/09/2024 N/A
Addysg Hyfforddiant wedi'i drefnu drwy'r Parciau Cenedlaethol i gynorthwyo'r sector nas cynhelir i gyflwyno'r cwricwlwm newydd  PROC/2324/077 Pembrokeshire Coast National Park Authority donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 04/09/2023 30/04/2024 N/A
Cludiant PRYNU CYNHWYSYDDION LLWYTHWR Â BACHYN (Lot 1 a Lot 2) PROC/2324/026 GJF FABRICATIONS LTD hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 12/09/2023 11/09/2024 N/A
Gwasanaethau Cyfleusterau a Rheoli Dylunio a chyflenwi ceginau ar gyfer stoc dai'r cyngor  PROC/2223/127 Howden Joinery Ltd katie.mullins@pembrokeshire.gov.uk 07/09/2023 31/08/2025 24
  Datrysiadau llyfrgelloedd yn Llyfrgell Gymunedol Arberth PROC/2324/067 Bibliotheca donna.murphy@pembrokeshire.gov.uk 11/09/2023 10/09/2024 12
Gofal Cymdeithasol Cymorth sy'n gysylltiedig â thai i ddioddefwyr, goroeswyr a chyflawnwyr cam-drin domestig PROC/2223/171 Calan DVS roxanne.kehoe@pembrokeshire.gov.uk  01/10/2023 30/09/2025 12
Cludiant Darparu telemateg cerbydau PROC/2324/073 Quartix Limited hannah.hammersley@pembrokeshire.gov.uk 01/10/2023 30/09/2026 12

 

ID: 9527, revised 16/05/2024
Print