Tendrau a Chytundebau

Rheoliadau

Arolwg o Reoliadau

Mae’r Cyngor yn sicrhau gwaith, cyflenwadau a gwasanaethau er mwyn darparu’r gwasanaethau i’r cyhoedd. Cefnogir y gwasanaethau hyn gan arian cyhoeddus oddi wrth y llywodraeth a threthi’r cyngor ac fel darparwr gwasanaethau cyhoeddus, rhaid i’r Cyngor weithredu’n deg pan fydd yn dyfarnu cytundebau. Mae yna ofynion cyfreithiol y mae’n rhaid i’r Cyngor eu dilyn er mwyn sicrhau ein bod yn delio mewn modd agored a thryloyw, heb ddangos tuedd na ffafriaeth pan fyddwn yn penodi ein cyflenwyr.

Cyfarwyddiadau Caffael Cyhoeddus

Gwerth cytundeb prynu at bwrpas y rheoliadau hyn yw gwerth oes gyfan y cytundeb nid dim ond y gwerth blynyddol, a rhaid cynnwys holl elfennau’r gofyniad hwnnw (h.y. ni allwch dorri gofyniad prynu’n ddarnau llai er mwyn osgoi bod yn rhwym i’r rheoliad).

O 1 Ionawr 2018 y trothwyon hyn yw:

Gwasanaethau Rheoliadau Cyffwrdd Ysgafu Gwaith
£181,302 £615,278 £4,551,413

Diben hysbysebu yn yr OJEU yw bod yr un cyfle i bob gwlad yn yr UE gynnig tendrau am gontractau.   Mae'r rheoliadau yn mynnu bod y Cyngor yn sicrhau nad yw'r amodau yn cynnwys unrhyw beth a allai fod yn anffafriol e.e. ni allwn ragnodi Safonau Prydeinig neu fynnu ymgeiswyr Prydeinig yn unig.  Mae'n rhaid i bob contract fod yn agored i bob darparydd Ewropeaidd.

ID: 562, adolygwyd 26/04/2018