Tendrau a Chytundebau

Rhwymedigaethau’r Contractwr i Safonaur Gymraeg

Yn dilyn cyflwyno Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer busnesau sydd wedi’u contractio dan sefydliadau sy’n gorfod cydymffurfio â safonau’r Gymraeg.

Ewch i wefan Comisiynydd y Gymraeg (yn agor mewn tab newydd) am ragor o wybodaeth.

ID: 3768, adolygwyd 29/11/2023