Tendrau a Chytundebau

Rhwymedigaethau’r Contractwr i Safonau’r Gymraeg

Yn dilyn cyflwyno Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer busnesau sydd wedi’u contractio dan sefydliadau sy’n gorfod cydymffurfio â safonau’r Gymraeg.

Er mwyn deall y gofynion hyn, darllenwch y llyfryn Gwneud cais am Gontractau a Grantiau: Ystyried y Gymraeg.

Ewch i wefan Comisiynydd y Gymraeg am ragor o wybodaeth.

ID: 3768, adolygwyd 12/07/2018