Tim Asesu Gofal Plant

Sut allwch chi gysylltu â ni os taw plentyn ydych chi?

Gallwch chi - eich hun - ein ffonio ar unrhyw un o’r rhifau uchod neu gallwch ddweud wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo/ynddi am gysylltu â ni.  Yna fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu chi.

Os ydych chi am gael gair â rhywun neu eich bod angen cyngor, gallwch ffonio Childline ar: 0800 1111 (mae’r galwadau hyn yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol) 

ID: 1809, adolygwyd 22/02/2023