Tim Asesu Gofal Plant

Sut gallwch chi gysylltu â ni os ydych yn blentyn?

Gallwch chi ein ffonio eich hun ar unrhyw un o'r rhifau uchod neu dywedwch wrth oedolyn rydych yn ymddiried ynddo i gysylltu â ni ar eich rhan ac fe wnawn ein gorau i'ch helpu.

Tîm Asesu Gofal Plant – 01437 764551  CCAT@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Gofal Cymdeithasol y Tu Allan i Oriau: 0345 601 5522

Fel arall, os oes angen i chi siarad â rhywun neu os oes angen rhywfaint o gyngor arnoch, gweler yr adran Rhagor o gyngor a chymorth i gael rhestr o'r gwasanaethau sydd ar gael

ID: 1809, adolygwyd 27/11/2023