Tim Asesu Gofal Plant

Sut ydym ni'n rhoi cymorth?

Fe all y tîm asesu gofal plant roi cymorth trwy roi gwybodaeth a chyngor ichi ac, os bydd angen, gall eich cynorthwyo i ofalu am eich plant. 

Bydd y tîm yn gweithio ar y cyd â rhieni, pobl ifanc a gofalyddion er mwyn pwyso a mesur beth yw eu hanghenion unigol.  Bydd y tîm yn gweithio gydag asiantaethau statudol, gwirfoddol ac annibynnol eraill hefyd, er mwyn ichi gael y cyngor y gallai fod arnoch ei angen.

ID: 1806, adolygwyd 09/09/2021