Tir ac Eiddo

##ALTURL## Marchnadoedd

Marchnadoedd

Rydym yn gweithredu 3 marchnad o fewn y Sir yn cynnig dewis eang o nwyddau a chynnyrch, modern a thraddodiadol.
##ALTURL## Ffermydd, Tir Noeth a Phorfa

Ffermydd, Tir Noeth a Phorfa

Mae Stad Ffermydd Cyngor Sir Penfro’n cynnwys 44 daliad â chyfarpar yn amrywio mewn maint o 30 i 150 erw gyda chyfanswm o ryw 4500 erw.
##ALTURL## Harbyrau

Harbyrau

Cyngor Sir Penfro sy'n gyfrifol am harbwr Dinbych-y-pysgod a harbwr Cwm Gwaun Abergwaun.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 1320, revised 10/06/2021