Tir ac Eiddo

Rheoli Eiddo ac Asedau
Desg Gymorth Eiddo
##ALTURL## Tir ac Eiddo ar Werth

Tir ac Eiddo ar Werth

Gweld dewis eang o eiddo masnachol a thir sydd ar werth yn Sir Benfro
##ALTURL## Rhandiroedd

Rhandiroedd

Rydym yn rheoli 13 o safleoedd, gan ddarparu 64 o leiniau ledled y sir.
##ALTURL## Marchnadoedd

Marchnadoedd

Gall perchnogaeth gymunedol wneud gwell defnydd o asedau cyhoeddus. Mae'n rhoi mwy o ran i bobl leol yn nyfodol eu cymuned a gwasanaethau lleol.
##ALTURL## Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Gall perchnogaeth gymunedol wneud gwell defnydd o asedau cyhoeddus. Mae'n rhoi mwy o ran i bobl leol yn nyfodol eu cymuned a gwasanaethau lleol.
##ALTURL## Ffermydd, Tir Noeth a Phorfa

Ffermydd, Tir Noeth a Phorfa

Mae Stad Ffermydd Cyngor Sir Penfro’n cynnwys 44 daliad â chyfarpar yn amrywio mewn maint o 30 i 150 erw gyda chyfanswm o ryw 4500 erw.
##ALTURL## Harbyrau ac Angorfeydd

Harbyrau ac Angorfeydd

Cyngor Sir Penfro sy'n gyfrifol am harbwr Dinbych-y-pysgod a harbwr Cwm Gwaun Abergwaun.


ID: 1320, revised 06/04/2023